Uutiset

Työkoneet

Kaapelinäyttöjen odottelu maksaa koneyrittäjälle

Kaapelien näyttöpalvelu pitää saada keskitetyksi, Koneyrittäjien liitto vaatii. Yhdellä kaapelinäytöllä ja työmaakäynnillä pitää selvitä kaikki kohteessa olevat maanalaiset kaapelit ja rakenteet. Kaapelinäyttö pitää tehdä mahdollisimman nopeasti sen tilauksesta. Tällä tavoin kaivuutyöt eivät viivästy turhaan näyttäjiä odotellessa. Odotusaikana työmaa seisoo ja koneyrittäjälle syntyy turhia kustannuksia. Myös kaapelien katkeamisten vastuita on selvennettävä.

Traficom (ent. Viestintävirasto) valmistelee parhaillaan määräystä verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta keskitetysti yhteen paikkaan. Määräyksellä on tarkoitus varmistaa näiden toimitettavien tietojen riittävä tarkkuus ja yhteismitallisuus.

On hyvä, että määräyksellä pyritään luomaan julkinen palvelu, joka kerää ja jakaa keskitetysti verkkojen sijaintitietoja. Mutta sijaintietojen digitalisoinnilla ja esitetyllä määräyksellä ei vielä ratkaista kaikkia käytännön kaivutyössä kohdattavia ongelmia. Kaivutöissä pelkkä digitaalinen sijaintitieto ei ole aina riittävä, vaan jatkossakin tarvitaan näyttöä työmaalla – ja pelkästään yhtä näyttöä, toteaa Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen.

  • Vaikka kaivutyön suorittaja asioisi vain yhden keskitetyn tietopisteen kanssa, määräys ei velvoita verkonomistajia koordinoimaan näyttöpalvelujaan vaan edelleen työmaalle saapuu pahimmillaan viiden-kuuden eri verkonomistajan kaapelinnäyttäjät eri päivinä.
  • Kun näyttöpalvelut nykyisellään ovat sirpaloituneet, kaivutyöt viivästyvät ja työaikaa kuluu hukkaan. Se rasittaa yritysten taloutta, huokaisee Saarelainen.

Kaapelinnäyttäjän tulee vastata näytön oikeellisuudesta. Urakoitsijan on pystyttävä luottamaan siihen, että näyttö sisältää kaikki kohteen maanalaiset kaapelit ja putket.

  • Mikäli kaivaessa kaapeli katkeaa virheellisen kaapelinäytön takia, urakoitsija ei saa joutua vahingon maksumieheksi, kuten nykyisin valitettavan usein tapahtuu, vaatii Saarelainen.

Lue seuraavaksi