Uutiset

Yleinen

HSY – Biojätteen mädätyslaitoshanke etenee

Pohjoismaissa käytössä olevat mädätyslaitokset perustuvat kaikki märkämädätystekniikkaan. Suomessa biojäte koostuu pääasiassa ruokajätteestä, joka on kosteaa ja sisältää runsaasti nopeasti hajoavaa orgaanista ainesta. Tästä syystä märän prosessin arvioidaan olevan kuivaa prosessia toimintavarmempi käsiteltäessä pääkaupunkiseudun biojätettä.  

Biokaasua ja kompostia  

Mädätyslaitoksen kapasiteetti on 80 000 tonnia biojätettä vuodessa. Laitoksessa syntyvä biokaasu hyödynnetään ensisijaisesti sähkön ja lämmöntuotannossa. Biokaasun jalostaminen ajoneuvokäyttöön on myös mahdollista, mikäli sille on riittävät tekniset, ympäristölliset, toiminnalliset ja taloudelliset perusteet.  

Mädätyksen lopputuote eli mädäte hyödynnetään kompostoinnin jälkeen mullan valmistuksessa. Kompostointi tapahtuisi jatkossakin Ämmässuon nykyisessä kompostointilaitoksessa.

Nyt tehdyn päätöksen jälkeen mädätyslaitoksen suunnittelua jatketaan ja ympäristölupahakemus viimeistellään kesäkuussa 2010 hyväksytyn hankesuunnitelman perusteella. Mädätyslaitoksen investointikustannusten arvioidaan olevan 22,5–25 miljoonaa euroa. Rakennustyöt aloitetaan vuoden 2012 alussa, ja laitos otetaan käyttöön vuoden 2013 loppupuolella.

57 000 tonnia biojätettä vuonna 2010

Vuonna 2010 HSY vastaanotti lähes 57 000 tonnia lajiteltua biojätettä. Nykyisen kompostointilaitoksen kapasiteetti on 49 000 tonnia. Kapasiteetin ylittymisen vuoksi HSY toimittaa biojätettä käsiteltäväksi Forssaan Envor Group Oy:n mädätyslaitokselle ja Kujalan Kompostin laitokseen Lahteen.

Ämmässuon mädätyslaitoksen valmistumisen jälkeen kaikki HSY:lle toimitettu biojäte voidaan käsitellä omassa laitoksessa.

www.hsy.fi 

 

Lue seuraavaksi