Uutiset

Yleinen

Hoida nurmipellot kuntoon

Nautakarjatiloilla ja ylipäätään nurmia viljelevien kannattaa kiinnittää huomiota nurmipeltojen tasaisuuteen ja etenkin raiteettomuuteen. Kuluvan kauden nurmirehussa saattaa olla laatuongelmia tavallista enemmän, johtuen viime vuonna peltoon ajetuista raiteista. Tavalla tai toisella nurmen pinta pitäisi saada tasattua, jotta työkoneet voitaisiin säätää normaalisti. Raiteisessa pellossa korkeuden säätö on hankalaa, kun koneenleveydelläkin korkeusvaihtelut ovat suuria. Nurmia voidaan tasoittaa nurmijyrällä, jolloin päästään lähelle alkuperäistä nurmipellon tasaisuutta.

Viime vuonna nurmikorjuussa oli haasteita runsaiden sateiden vuoksi. Rehua korjattiin kosteana, kun niiton jälkeen rehumassa ei päässyt kuivumaan. Kun pellot olivat monin paikoin läpimärkiä, pinta ei kestänyt korjuukoneita ja monin paikoin peltoon ajettiin syvät raiteet. Raiteita ei välttämättä ole kovemmilla maalajeilla, mutta kevyemmillä maalajeilla niitä on runsaasti.

Raiteet tekevät korjuutyön epämiellyttävämmäksi kuin työ olisi tasaisella pellolla, mutta suurempi haitta näkyy rehun laadussa. Niittokone niittää herkästi korkeammista paikoista raiteista purskahtaneet korkeat harjat ja siitä päätyy heinän sekaan maata. Sama ongelma jatkuu karhotuksessa ja lopulta noukinnassa. Hienojakoista maapölyä tulee olemaan rehussa kauttaaltaan enemmän kuin tasaisilta pelloilta nurmea korjattaessa.

Nurmirehun sisältämä maa-aines aiheuttaa haasteita rehun laadussa, kun pellosta noussutta maamassaa on rehun joukossa. Rehun laadun parantamiseksi on vielä tehtävissä paljon, jos käyttöön otetaan kalusto, mikä on olemassa itsellä tai lähiseudun urakoitsijoilla.

Nurmijyrää peliin

Tänä keväänä nurmijyrät pitäisi olla liikkeellä, jotta pellon pinta saadaan tasaiseksi. Pinta toki tasoittuu hieman myös nurmiharoilla, joissa on latarakennelmaa edessä. Varsinaiset nurmijyrät kuitenkin tasoittavat peltoa paremmin, kun niillä ollaan liikkeellä sopivaan aikaan. Samalla saadaan painettua alas mahdolliset nousseet irtokivet.

Nurmijyrä on toimiva laite raiteiden tasaamiseen nurmesta. PEL-Tuote Oy valmistaa kunnostuskonetta nurmille, missä jyrä ei ole rumpu vaan kumipakkeri. Keskimmäisen pakkerin varassa voidaan tehdä tiekuljetus. Tukevilla piikeillä saadaan maan pinta auki kuloheinästä, jolloin uudelle siemenelle saadaan sopivat olosuhteet kasvulle. Laitteet varustetaan pneumaattisilla levittimillä.

Maan pitäisi jyrätessä olla sen verran kosteaa, että se painuu tasaiseksi. Aivan tasaiseksi peltoa ei ehkä kannata yrittää eikä jyrän kanssa kannata välttämättä yrittää vain paikkaillen tasoittaa raidepaikkoja, vaan ajaa kerralla koko pelto. Tällöin saadaan pelto ajettua normaaliin työsuuntaan, eikä pellolle jää poikittaisia raiteita. Maan laadusta ja peltojen kuivumisesta riippuen osa peltoa saattaa olla liian kuivaa ja osa liian märkää jyräämiselle, joten ajoituksen kanssa on syytä olla tarkkana.

Kun nurmijyrän kanssa nurmia kunnostetaan, saadaan piikkirivistöllä myös paljastettua maata kuolleen kasvillisuuden alta, jolloin samaan aikaan levitettävät nurmisiemen saavat sopivat lähtökohdat itämiselle. Viimeisenä tulevalla jyrällä tiivistetään siemenet kosteaan maahan.

Nurmijyrällä saadaan tasoitettua peltoa raiteista ja samalla hukutettua kiviä. Jos maa pääsee kuivumaan liiaksi, niin tasoittuminen edellyttää monesti uuden ajokerran. Kosteahko maa tasoittuu parhaiten.

Nurmipellon kunnostus keväällä ja halutun kasvilajin tai kasvilajien suosiminen vähentää rikkakasvien mahdollisuuksia leviämiseen. Nurmipelloilla rikkakasvien lisääntyminen on ongelma, koska ne vievät hyötykasveilta tilaa, vettä ja valoa. Osa rikkakasveista on eläimille myös haitallisia ja osa myrkyllisiä.

Uusilla nurmisiemenillä voidaan osaltaan vaikuttaa nurmisadon laatuun ja määrään. Uuden siementen kylväminen on pitkäjänteistä työtä, jolla vaikutetaan kuluvan kauden, mutta enemmän seuraavien kausien satoon. Siemenen kylväminen keväällä kosteaan maahan on suositeltu vaihtoehto. Myöhemmin kesällä maa on monesti niin kuivaa, ettei siemen idä herkästi.

Keväällä raiteet pitäisi saada pois ja uutta siementä kylvöön, jotta nurmisato olisi laadukasta myös tulevina vuosina. Kuvassa BT-Agro Oy:n maahantuoman SMS:n työtä.

Kuvissa uudistetaan nurmea Vredon kylvökoneella, mikä avaa uran peltoon ja mihin uraan pudotetaan siemenet. Kun siemenet ovat sijoitettuna maan alle, ne itävät tasaisemmin.

Kun nurmi on epätasainen, konemerkistä riippumatta joskus maa pöllyää ja silloin ollaan vaarallisilla vesillä. Sukset tai pyörät kun ovat raiteen kohdalla, niin kone haukkaa maata. Näistä pellon epätasaisuuksista pitäisi päästä eroon.

Puhdistusniitot tarpeen

Erilaiset vaakatasomurskaimet ovat yleistyneet maataloudessa, mutta niitä on käytössä myös nurmea viljelevillä tiloilla. Niillä voidaan kasvinviljelytilalla murskata puinnin jälkeen pitkä olki ja pystyssä oleva korsi murskaksi maata vasten, jolloin vanhan kasvuston maatuminen nopeutuu ja kasvitautien riski pienenee.

Nurmitilalla vaakatasomurskaimet ovat toimivia nurmien hoidossa. Suojaviljaan kylvetyn nurmen päältä voidaan tarkasti murskata viljan korret pois aiheuttamasta seuraavan kesän satoon hometta. Vaakatasomurskaimella voidaan leikata ja tasoittaa epätasaisesti lähtenyttä nurmikasvustoa keväällä, jolloin ensimmäisen sadon korjuu ajoittuu selkeämmin oikeaan hetkeen. Sadonkorjuuta voidaan myös hieman viivästyttää suunnitellulla kasvuston leikkauksella, jolloin korjuusesongin kestoa voidaan tasoittaa ja jatkaa.

Murskalla voidaan myös pilkkoa ja maaduttaa sato, jota ei saada korjattua tai halutakaan korjata. Murskauksella toki hoidetaan silloin vain kasvusto-ongelma pois päiväjärjestyksestä, jotta seuraavat sadot ovat laadultaan hyviä. Murskauksellakaan kasvustoa ei voida hukata, vaan se jää joka tapauksessa maatumaan uuden kasvuston juureen ja runsas murskattu vanha kasvusto nousee herkästi myöhemmin korjattavan sadon joukkoon.

Vaakatasomurskalla voidaan hoitaa myös maisemapeltoja ja tuhota niistä rikkakasvustoa. Sankassa kasvustossa vaaditaan toki voimaa. Monesti ajonopeutta joudutaan alentamaan, jolloin terille annetaan enemmän aikaa selvittää leikkuujäte.

Vaakatasomurskaa voidaan käyttää myös esimerkiksi tienpenkkojen ajoon, jos rinnekaltevuudet ovat kohtuulliset. Kun kaltevuudet ovat jyrkät, käytetään mielellään puomimurskaimia ja kauko-ohjattavia laitteita. Monilla kunnilla on kaavoitettuja, mutta vielä rakentamattomia asuin- ja teollisuusalueita, joiden hoidossa käytetään vaakatasomurskia. Vaakatasomurskat silppuavat kasvuston hienojakoiseksi jakeeksi.

 

Lue seuraavaksi