Uutiset

Yleinen

Pääkirjoitus – Hankintoja harkitusti

Seppo Pentti

Päätoimittaja
Urakointi Uutiset

Moni maatalousyrittäjä pähkäilee tällä hetkellä käytettävissä olevan rahan vähyyttä. Monella tulot riittävät juuri ja juuri pakollisiin juokseviin menoihin. Monella saattaa laskuja olla maksamatta esimerkiksi urakoitsijoille. Monet urakoitsijat ainakin puhuvat, kuinka maksut ovat myöhässä. Se taas vaikuttaa urakoitsijoiden kykyyn maksaa laskunsa ja investoida. 

Monet urakoitsijoiden laskut ovat asiakkaalle suuria, olkoon kyseessä vaikka lietteen levitys tai rehun teko. Jotta urakoitsijalla olisi mahdollisuus selvitä, pitäisi rahan liikkua vaikka erissä. Maksuvaikeuksista on syytä ottaa urakoitsijaan yhteyttä ennen eräpäivää, koska silloin annetaan urakoitsijalla mahdollisuus sopeuttaa omaa toimintaansa oletettuun rahaliikenteeseen. 

Ostajalle hyötyä

Toisaalta nyt kun konekauppaa tehdään vähän ja raha on tiukassa, hankinnat ovat myös suhteessa edullisempia kuin taloudellisesti hyvänä aikana. Tämä antaa mahdollisuuden etenkin suoran kaupan asiakkaille, joilla on nyt kassa kunnossa.  

Taloudellisesti tiukat ajat antavat mahdollisuuden käydä käytetyillä koneilla kauppaa ja ne ovatkin liikkuneet kohtalaisen hyvin. Etenkin hyvistä vaihtokoneista on puute, koska toimivasta vähän käytetystä koneesta ei haluta välttämättä luopua ja moni sellaisen haluaisi. Tämä on ikuinen haaste. 

Panokset tarpeeseen

Kun kulunutta kasvukautta katsotaan taaksepäin, jotain opittavaakin voisi olla. Perinteinen suomalainen tapa lannoituksessa, että laitetaan kaikki yhden kortin varaan eli kertapanos ja sitten odotellaan, voisi vaihtua tarpeen mukaiseen lannoitukseen. Jaettu lannoitus alkaa olla monella mielessä. Siihen on toimivaa kalustoa olemassa rakeisen täydennyslannoituksen hoitamiseen, mutta etenkin nestemäiseen täydennyslannoitukseen. 

Jaetussa lannoituksessa on rakeisella lannoitteella hankala päästä todella tasaiseen täsmälevitykseen, koska raesuihkun heittäminen levitysleveydelle on suunniteltu tasaiseen levittämiseen. Kun käyttöön otetaan nestemäiset lannoitteet, tarkkuus on parempi. Suuttimien kautta nestemäärää voidaan ohjata suutinkohtaisesti ja tuplalevitys voidaan välttää sulkemalla ja avaamalla suuttimia yksitellen. Etenkin erikoiskasviviljelijät ovat huomanneet suutinkohtaisen ohjauksen edut, kun tehoainehinnat ovat erikoisviljelyssä korkeammat ja kasvinsuojelu on intensiivisempää. 

Kyse ei jaetussa lannoituksessa ole pelkästään mahdollisen turhan lannoituksen välttämisestä märkänä vuonna ja turhasta ennenaikaisesta kustannuksesta. Kyse on myös ylimääräisen lannoituksen antamisen mahdollisuudesta, jos olosuhteen niin sallivat ja ylimääräinen lannoitus kannattaa. 

Nestemäisten lannoitteiden tarjoajia kannattaa uteliaisuudesta käydä syksyn messuilla jututtamassa, koska sieltä on kuitenkin tarjolla jotain sellaista, mitä mahdollisuuksia ei ole merkittävästi hyödynnetty. Nyt markkinoilla on jo monta nestemäisen lannoitteen tarjoajaa ja käyttömäärien kasvu nestemäisissä lannoitteissa on omiaan tuomaan kaivattua kilpailua myös lannoitemarkkinoille. Nestemäisissä lannoitteissa ei myöskään ole suoloja, jotka heikentävät maan luontaista tasapainoa.

Nestemäisien lannoitteiden käyttöä puoltaa toisaalta myös kalustokustannus. Jos samalla työlaitteella, kasvinsuojeluruiskulla voidaan levittää lannoitteet, ei lannoitteen hajalevitintä tarvita.  

Maaperä kuntoon

Syksyllä on aika laittaa maa kuntoon. Ennen kuin peltoa lannoitetaan, pitäisi laittaa kuntoon vesitalous eli peruskuivatus ja seuravana maan pH. Maan pH:ta korjaavat kalkkia tavalla tai toisella sisältävät tuotteet, joista niistäkin kannattaa pyytää tarjoukset useammalta toimittajalta. Vertailussa on syytä kiinnittää huomiota happamuuden neutralointikykyyn. Rahdin hinnalla ja levittäjän ammattitaidolla on myös merkittävä osuus kokonaisuudessa.

Lue seuraavaksi