Uutiset

Yleinen

Avagron valikoimiin laadukkaita sadetuskoneita

Avagro esitteli uuden kumppanuuden; ruotsalaisen Rosenqvistin ja sen valmistamat kastelulaitteet. Kastelulaitteita Avagro on myynyt koko yrityksen historian ajan, kun yritys perustettiin aikoinaan juuri tuolle alalle 25 vuotta sitten. Edustuksia on vuosien mittaan tullut lisää, mutta nyt maahantuonti aloitettiin merkittävän ruotsalaisen toimijan kanssa.

Kuvassa on laitettu puomikastelulaite kastelukuntoon. Kun laite on toiminnassa, puomi on täynnä vettä paineistettuna, jolloin puomissa on vakiopaine. Suuttimista vesi lasketaan pienemmällä paineella eli noin 1,7 barilla kasvustoon. Tämän puomin leveys on 48 metriä ja päätysadettimilla päästään 54 metriin. Tausalla puomin pää nousee ylös, mutta työssä veden paino laskee puomin päätä alaspäin. 

Avagro on ollut vuosia merkittävä toimittaja kastelulaitteissa, kun sen valikoimiin ovat kuuluneet erikoiskasviviljelijöiden käyttämät laitteet. Valikoimissa on nyt tihkukastelua, sadetustykkejä ja sadetuspuomeja (ramppeja), mutta Rosenqvistin laitteet tuovat paremman valikoiman etenkin sadetuslaitteisiin, joita käytetään vaativissa kohteissa.

Rosenqvists Irrigation on 1970-luvun puolivälistä alkaen valmistanut ja toimittanut laitteita kasteluun. Rosenqvistin historia alkaa paikallisesta kyläsepästä 1800-luvun lopulla. Toiminta on vuosien varrella muuttunut ja yritys on kasvanut moderniksi tehtaaksi, jossa valmistetaan ja myydään kaikkea kasteluun. Valikoimaan kuuluu myös erilaisia koneita elintarviketeollisuuteen, kertoo myyntipäällikkö Johan Henrysson.

Vuosittain myydään noin 100 kastelukonetta lähinnä Ruotsiin ja Rosenqvists ainut yhtiö alalla, jolla on oma valmistus Ruotsissa. Ruotsissa peltoviljely on keskittynyt Etelä-Ruotsiin ja pohjavesi on siellä alhaalla. Uudet tavat sadettaa kasvatettavaa satoa ovat tervetulleita, jotta kuivilla alueilla vesi riittää. Siksi etenkin on kehitetty sadetuspuomeja, joista on monta etua myös itse viljelylle.

Yrityksessä on vahva tuotekehitys ja laitteet valmistetaan itse, jolloin asiakkaita pystytään auttamaan nopeasti myös ongelmatilanteissa. Tuotekehitykseen on panostettu ja itse kehitetyn kastelupuomin esittelyn jälkeen niiden osuus kasvoi suunnilleen puoleen uusien koneiden myynnistä. Kastelulaitteeseen liittyy olennaisesti laitteiston ohjaus ja ohjaus hoidetaan tietokoneella, joka on kehitetty itse. Tietokonetta voidaan etäohjata puhelimella.

– Olennainen osa kastelua on myös turbiini, joka on kehitelty itse ja se on markkinoiden tehokkain, Johan esittelee. Tämä on tärkeää, kun halutaan riittävä paine suuttimille, Johan kertoo.

Huoltopäällikkö Daniel Persson esittelee sadetuslaiteen toimintaa, jossa tietokone valvoo esimerkiksi rummun kierrosnopeutta. Alkuun rumpu pyörii nopeammin kuin lopussa, koska sadettimen nopeus pitäisi olla vakio. Tietokoneella voidaan myös muuttaa sadetusmäärää eri kohdissa peltoa. 

Vesi puomista

Avagron Anssi Väättänen korostaa, että Rosenqvistin laitteet ovat laadukkaita. Uutta on etenkin niille, jotka haluavat sadetuslaitteet puomilla. Puomisadetuksen etuna on mahdollisuus sadetukseen päivällä ja tuulisella säällä. Monesti etenkin tuuli haittaa tykkisadetusta, eikä sadetustulos ole tasainen. Puomisadetus on hellempi ja tarkempi, kun pisarat putoavat matalapaineisena puomin suuttimilta.

– Vuosien aikana valikoimaa on kehitetty ja koko ajan silmiä on pidetty auki ja etenkin asiakkaille, jotka etsivät laadukasta sadetuskalustoa. Rosenqvistillä on tarjolla myös tykkisadettimia, joka sellaista haluaa, mutta etenkin puomisadetin on tässä valikoimassa kiinnostava, Anssi toteaa.

Vesi on levitettynä yhtenäisessa rampin rungossa kovapaineisena, joka on kokonaisuudessaan täynnä vettä. Kun paine on rampissa vakio, jokaisesta suuttimesta saadaan vesi paineenrajoitusventtiilien kautta myös vakiopaineisena ulos.

Tykin huono puoli on iskevä suihku, kun vesi tulee kaaressa maahan. Perinteisellä tykillä eli yhdellä isolla sadetuskoneella päästään 70-80 metrin työleveyteen, jolloin vaaditaan noin 4-5 barin suutinpaine. Johuten kelan painehäviöistä, sadetuskoneeseen on tuotava vettä 6-8 barin paineella. Kun vesi pitää toimittaa runkolinjaa pitkin, sadetuskoneen lähtöpäässä pumpun painetarve voi olla 10 baria. Korkea lähtöpaine ja painehäviöt matkalla merkitsevät aina energiahukkaa.

Puomisadetuksessa riittää puomilla 2 baria, jolloin tästä voi laskea, että samoilla mitoituksilla pumpun paine voi olla jopa 3 baria alhaisempi, kuin tykkisadetuksessa. Puomilla levitetty vesimäärä, m3/h, on usein suurempi kuin tykitetty vesimäärä. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset tykitetyn veden runkolinjassa ja pumppaamisessa ovat korkeammat ja laitteistot samalla kalliimpia.

Vettä ei suihkuteta alaspäin, vaan suuttimista se leviää laajemmalle, jolloin sadetusmäärä on tasainen kuin sateessa.  

– Sadetuslaitteiden arvo tulee esiin tällaisena vuonna, Anssi toteaa. Esimerkiksi länsirannikolla kuivuus ei kasvata satoa, kun vesi on ollut minimitekijä. Investointia laitteistoon ei ehkä makseta suoraan muutamassa vuodessa, mutta satovarmuuden kautta ja paremman ravinteiden hyödyntämisen kautta investointi tulee kannattavaksi nopeammin.

– Puomikastelussa yhtenä etuna on kosteuden tasaisuus, jolloin erot kasvustossa eivät johdu ainakaan kosteuseroista. Tällöin sadonkorjuun aikaan saadaan myös tasalaatuista satoa, Anssi toteaa. Tämän lisäksi toki sadetinta voidaan käyttää suojaamaan satoa hallalta. 

Ramppikastelussa vesi on puomissa, jolloin paine on lähes vakio koko leveydeltä. Paineenrajoitusventtiileillä saadaan paine ja suihku tasaisiksi.

Lue seuraavaksi