Uutiset

Kuljetuskalusto

Yksityisteiden valtionavustuksista uusi asetus

Valtioneuvosto on antanut asetuksen yksityisteistä. Asetus koskee erityisesti yksityistien rakentamiseen ja kunnossapitoon myönnettäviä valtionavustuksia, niiden hakumenettelyjä sekä maksatuksia. Asetuksessa säädetään myös avustuksen enimmäismäärät.

Asetus tulee voimaan 1. tammikuuta 2019, ja se täydentää vuoden 2019 alussa voimaan tulevaa uutta yksityistielakia.

Valtionavustuskäytännöt säilyvät pitkälti samoina kuin nyt. Avustusmäärärahan jakoon on lain uusien ja väljempien avustuskriteerien seurauksena tehty muutamia priorisointeja.

Yksityisteiden valtionavustusta jaetaan jatkossa ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen ja erityiskohteisiin, joita ovat lauttapaikat, vuosittain purettavat sillat sekä talvitiet.

Erityisesti on huomioitava siltojen korjaukset ja kantavuutta nostavat hankkeet, liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet sekä vesistöjen ylitysrakenteiden korjaukset silloin, kun niillä turvataan vaelluskalojen kulkureitit.

Valtionavustusten enimmäismäärä tavanomaisissa tien parantamiskohteissa on 50 prosenttia. Merkittävimmissä siltakohteissa ja muissa merkittävissä luonnonolosuhteiden aiheuttamissa yllättävissä korjauskohteissa se on enintään 75 prosenttia. Yllättäviksi korjauskohteiksi voidaan lukea esimerkiksi yllättävät ja laajat tulvavauriot. Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen enimmäismäärä on 80 prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia.

Asetuksessa tehdään lisäksi eräitä tarkennuksia kiinteistötietojärjestelmän ylläpitoon ja yksityistietoimituksen hakemiseen liittyviin yksityiskohtiin.

Lue seuraavaksi