Uutiset

Kuljetuskalusto

Woikoski avasi suuren vetytehtaan

Oy Woikoski Ab avasi 12.11.2014 uuden vetytehtaan Kokkolaan.

Suomalainen perheyritys Oy Woikoski Ab rakentaa vahvasti vety-yhteiskuntaa avaamalla uuden vetytehtaan Kokkolaan. Tehdas on Euroopan suurin vedestä elektrolyysimenetelmällä vetyä tuottava laitos, joka valmistaa samalla ultrapuhdasta happea. Woikoski visioi vetyyn ja yritys on panostanut voimakkaasti viime vuoden aikana sen tuotantoon, logistiikkaan ja käyttösovelluksiin. Woikoski haluaa viitoittaa tietä kohti vähähiilisempää yhteiskuntaa: uusi vetytehdas, vedyntankkausasema ja polttokennoauto ovat vain osa vetyyn kohdistuvista investoinneista.

Woikoski on vedyn tuotannon pioneeri, vain tuotantotavat ovat sadassa vuodessa hieman muuttuneet. Kokkolan moderni elektrolyysilaitos käyttää raaka-aineena tislattua vettä. Tehdas tuottaa prosessissaan puhtaan vedyn lisäksi ultrapuhdasta happea, jonka puhtausluokkaan kykeneviä tuotantolaitoksia on maailmassa vain muutamia.

Laitos koostuu kolmesta erillisestä vedyn tuotantolinjasta ja tehtaan yhteyteen on myös valmistunut pullokonttien täyttöasema. Samalla otetaan käyttöön nykyaikaiset, komposiittitekniikkaan perustuvat vedyn kuljetusyksiköt.

Päästötöntä polttoainetta

Uusi vetytehdas mahdollistaa polttokennoteknologian lanseeraamisen Suomessa, lisäten niissä polttoaineena käytettävän vedyn tuotantokapasiteettia. Voikoskella sijaitseva vedyntankkausasema on Woikosken oman innovaation tulos, jolla tähdätään maailmanlaajuisille tankkausasemamarkkinoille. Ensi vuonna Suomen kahden tankkausaseman ketju vahvistuu yhdellä asemalla Etelä-Suomeen.

Lue seuraavaksi