Uutiset

Kuljetuskalusto

Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Moottoritie välillä Kirri–Tikkakoski ja Vehniä valmistui

Valtatie 4 Kirristä Vehniälle on 16 kilometrin pituinen. Sen vierellä kulkeva rinnakkaistie jäi asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi. Uusia pyöräilyn ja jalankulun väyliä rakennettiin yli 25 kilometriä, suurin osa rinnakkaisväylän yhteyteen.

Artikkelikuva: Valtatie 4 Kirristä Vehniälle on 16 kilometrin pituinen. Sen vierellä kulkeva rinnakkaistie jäi asutuksen liityntäväyläksi ja moottoritiellä kiellettyjen hitaiden ajoneuvojen reitiksi. Uusia pyöräilyn ja jalankulun väyliä rakennettiin yli 25 kilometriä, suurin osa rinnakkaisväylän yhteyteen.


Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Vehniä on valmistunut. Toukokuussa 2019 aloitetun Väyläviraston Vt 4 Kirri–Tikkakoski -hankkeen myötä alueen liikenteen palvelutaso ja turvallisuus paranivat, ajo-olosuhteet tasalaatuistuivat ja matka-aikojen ennakoitavuus helpottuu. Lisäksi kuljetusten toimintavarmuus vahvistuu.

Uusi 16 kilometrin pituinen moottoritie Kirristä Vehniälle saatiin liikenteen käyttöön kahdeksan kuukautta etuajassa joulukuussa 2021. Nelostie on Suomen tärkeimpiä raskaan liikenteen pääväyliä, ja moottoritie onkin odotettu parannus niin jyväskyläläisille, kuin kaikille muille Etelä- ja Pohjois-Suomen välillä kulkeville.

”Uusi moottoritie vastaa hyvin Jyväskylän ja koko Keski-Suomen kasvaviin liikennemääriin. Se parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi. Lisäksi valtatie edistää maankäyttöä Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Moottoritie parantaa Jyväskylän pohjoispuolisten alueiden saavutettavuutta, lyhentää matka-aikoja ja mahdollistaa Lintukankaan alueen kehittymisen merkittäväksi logistiikan ja tuotannon keskittymäksi”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

Myös tavaraliikenteen toimintavarmuus ja matka-aikojen ennustettavuus paranivat uuden tien myötä.

Tiehankkeesta vastasi Väylävirasto. Hankkeen budjetti oli 141,9 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus oli 2,9 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimi Destia Oy.

Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä viimeistelytöiden jälkeen. Viimeinen päällystekerros tehdään vuosina 2025–2026.

Urakkamuoto mahdollisti taloudellisesti järkevät ratkaisut

Hanke on tehty suunnittele ja toteuta -urakkamallilla, johon kuuluu olennaisena osana kehitysvaihe. Siitä oli selkeää etua, koska kehitysvaiheessa tiesuunnitelman ratkaisuja voitiin kehittää edelleen sekä rakentamisen määräriskejä pienentää.

STk-malli mahdollisti myös sen, että tilaaja ja urakoitsija pystyivät yhteistyössä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja löytämään kustannussäästöjä kehittämällä mallipohjaista toteuttamistapaa, laadunvalvontaa sekä raportointimenettelyjä.

Hankkeessa pyrittiin myös korkeaan materiaalien kierrätysasteeseen, joten kaikki purettavat rakenteet hyödynnettiin uusissa tie- ja muissa rakenteissa.

”Urakkamalli ja sen sallima kehittäminen vaikuttivat siihen, että säästöillä saatiin rakennettua moottoritietä ja rinnakkaistietä Vehniälle saakka. Myös Vehniän eritasoliittymä toteutettiin hankkeessa, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylävirastosta.

Turvallisempi ja sujuvampi liikenne kaikille tienkäyttäjille

Kirrin kohdalla liikennemäärä on vuorokaudessa 20 000 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on 15 prosenttia.

Hankkeessa rakennettiin uutta moottoritietä 16 kilometriä, viisi uutta eritasoliittymää sekä parannetaan yksi eritasoliittymä. Rinnakkais- ja poikittaisväyliä rakennettiin 22 kilometriä sekä jalankulku- ja pyöräilyväyliä yli 25 kilometriä. Yksityisteitä rakennettiin ja parannettiin yhteensä 15 kilometriä.

Tikkakosken eritasoliittymän erikoisuutena on pisaran muotoiset kiertoliittymät. Muoto parantaa liittymän ja rampeilta tulevan liikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta.
Rinnakkais- ja poikittaisväyliä rakennettiin 22 kilometriä. Kuvassa on poikittaisväylä Uuraisen suuntaan.

Lue seuraavaksi