Uutiset

Kuljetuskalusto

Valtatien 4 liittymien parantaminen Simossa valmistui

VT4 Simon taajama

Alkusyksystä 2020 käynnistyneet valtatien 4 liittymien parannustyöt Simossa ovat valmistuneet. Hankkeessa rakennettiin Karsikon liittymän kohdalle uusi eritasoliittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn alikulkusilta. Hankkeeseen kuului myös maanteiden, jalankulun ja pyöräilyn väylien, ramppien ja kadun rakentamista sekä melusuojausta. Simon taajaman kohdalla rakennettiin viisi uutta siltaa, Ranuantien eritasoliittymä sekä laajasti melusuojausta. Hankkeen valmistujaiset järjestettiin tänään 9. lokakuuta Simossa.

”Nyt valmistunut hanke nostaa pääväyläverkkoon ja TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan nelostien palvelutasoa Oulun ja Kemin välillä lähemmäksi valtatielle asetettuja tavoitteita. Lisäksi liittymien parantaminen on kohentanut liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta Simossa”, sanoi Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman avauspuheenvuorossaan.

”Karsikon ja Simon keskustan parannetuilla ja rakennetuilla liittymillä on keskeinen merkitys alueen maankäytölle ja liikenteelle. Ranuantien kohdalla oleva uusi eritasoliittymä yhdistää raaka-ainekuljetusten kannalta keskeiset seututiet päätieverkkoon ja sitä kautta rannikon teollisuuslaitoksiin ja satamiin”, Wihlman jatkoi.

Avajaistilaisuudessa puhuivat pääjohtaja Wihlmanin lisäksi valtiosihteeri Marjo Lindgren, Simon kunnanjohtaja Vivi Marttila, GRK Suomi Oy:n toimitusjohtaja Juha Toimela, Lapin ELY-keskuksen ylijohtaja Jaakko Ylinampa ja Lapin liiton suunnittelujohtaja Paula Qvick sekä Simon kunnanhallituksen puheenjohtaja Esko Tavia.

Karsikon eritasoliittymä parantaa merkittävästi risteyksen turvallisuutta

Karsikon vanhasta tasoliittymästä oli vaikea liittyä valtatien liikenteeseen, ja se oli myös turvaton käyttää. Hankkeessa rakennettiin Karsikon liittymän kohdalle uusi eritasoliittymä, valtatien alittava maantie, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, yksityisteitä sekä parannettiin meluntorjuntaa.

VT4 Karsikon liittymä Simossa
Karsikon liittymän kohdalle rakennettiin uusi eritasoliittymä, valtatien alittava maantie, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä, yksityisteitä sekä parannettiin meluntorjuntaa.

Työt käynnistyivät vuonna 2020 ja valmistuivat syksyllä 2021. Urakan toteutti Destia Oy.

”Karsikon eritasoliittymä paransi merkittävästi risteyksen sujuvuutta ja turvallisuutta. Liikenne kulkee nyt sujuvasti, ja liittyminen valtatien liikennevirtaan on turvallista ramppien kautta. Myös paikallisen liikenteen turvallisuus parani merkittävästi, kun se pääsee kulkemaan valtatien alitse alikulun ja ramppien kautta, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä.

Sujuvuutta liikenteeseen Simon kohdalla silloilla, eritasoliittymällä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylillä

Simon taajaman kohdalla liittymien sekä Ranuantien eritasoliittymän rakennusvaihe alkoi vuoden 2021 aikana. Urakoitsijana toimi GRK Suomi Oy. Urakat valmistuivat syksyllä 2023.

Taajaman kohdalla rakennettiin viisi uutta siltaa, eritasoliittymä, jalankulun ja pyöräilyn väyliä sekä riista-aitaa. Lisäksi hankkeessa rakennettiin laajasti meluaitaa suojelemaan Simon asuinaluetta tieliikenteen melulta.

Simon kohdalla valtatietä myös levennettiin ja rakennettiin keskikaiteelliseksi. Keskikaide ja rakennetut täysmittaiset liittymis- ja kääntymiskaistat parantavat merkittävästi Simon taajaman liittymien turvallisuutta.

Ranuantien liittymään rakennettu uusi eritasoliittymä parantaa merkittävästi risteyksen liikenneturvallisuutta ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta. Risteyksen kautta kulkee merkittävä määrä Kemi–Tornio-alueen tehtaiden kuljetuksista.

”Hankkeen toteutuksessa erityisesti Etappitien pitkään käytössä olleesta kiertotiestä aiheutui paikallisille asukkaille merkittävää haittaa, mutta näistä selvittiin hyvässä yhteishengessä asukkaiden ja kunnan kanssa”, sanoo Heikkilä.

Koko hankkeen budjetti oli 25 miljoonaa euroa. Hanke valmistui kokonaisuudessaan syyskuussa 2023.

Hanke lukuina

  • 2 eritasoliittymää
  • 7 uutta siltaa
  • 2,7 km:n matkalle melusuojausta
  • 3,4 km riista-aitaa
  • 2,5 km väyliä jalankulkuun ja pyöräilyyn
VT4 Ranuantien eritasoliittymä
Ranuantien uusi eritasoliittymä parantaa merkittävästi risteyksen liikenneturvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta.Lue seuraavaksi