Uutiset

Kuljetuskalusto

Vaarallisia aineita kuljetetaan edelleen riskialttiisti

Tullin ja muiden viranomaisten tarkastamissa ulkomaan liikenteen rekoissa on edelleen liikenneturvallisuutta vaarantavia puutteita. Tarkastusten perusteella erityisen riskialttiita ovat vaarallisten aineiden kuljetukset.

Säännöllisesti Helsingin ja Hangon satamissa vaarallisten aineiden kuljetusyksiköitä tarkastava VAK-yhteistyöryhmä tarkasti toukokuussa Vuosaaren satamassa kymmenen vaarallista ainetta ja kuusi kuljetustavaraa sisältävää kuljetusyksikköä. Ainoastaan kuudessa kuljetusyksikössä kuorma oli sidottu ja lastattu asianmukaisesti, muut kuljetukset jouduttiin keskeyttämään puutteellisen sidonnan vuoksi. Osassa kunnollinen sidonta oli tehty silmänlumeeksi vain etuosan lastille.

Tarkastettujen yhdistelmien lastina oli muun muassa maaleja, painomustetta, kemikaaleja, parfyymeja, syövyttävää happoa, öljyä, koneen osia, koiranmuonaa, kumirullia ja rautalevyjä. Kuljetusten lähtömaita olivat Italia, Ranska, Saksa ja Irlanti. Kuljetusyksiköt saivat jatkaa matkaansa vasta uudelleenlastauksen ja -sidonnan jälkeen.
Edellisessä tarkastuksessa Vuosaaren satamassa 25.3.2013 tarkastettiin 15 vaarallisia aineita sisältävää ja yksi kappaletavaraa sisältävää kuljetusyksikköä. Tarkastetuista 16 yksiköstä 14:n kuljetus keskeytettiin kokonaan puuttuvan tai puutteellisen lastin sidonnan vuoksi. Kuljetusten lähtömaita olivat Hollanti, Saksa, Ranska, Italia ja Sveitsi. Tullin tiedotteessa ei kerrota tarkastettujen ajoneuvojen kansallisuutta.

Lue seuraavaksi