Uutiset

Kuljetuskalusto

Uudet massat 10 000:lle

Kokonaismassauudistus

Lokakuun alussa 2013 tuli voimaan raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja koskeva asetusmuutos, joka mahdollisti ajoneuvoyhdistelmien massan nostamisen aina 76 tonniin asti. Suurin sallittu korkeus nousi samalla 4,2 metristä 4,4 metriin. Uusien massojen ja mittojen käyttöönotto edellyttää aina muutoskatsastuksen tuli autoon rakenteellisia muutoksia tai ei.

Vuoden aikana noin 10 000 autolle on merkitty rekisteriin asetusmuutoksen mahdollistama suurempi auto tai yhdistelmämassa. Suurimman sallitun 76 tonnin yhdistelmän vetoautoksi on hyväksytty reilu tuhat autoa, mutta näiden perässä ei läheskään kaikissa tapauksissa ole suurimpiin massoihin vaadittua perävaunua, joten todellinen yhdistelmämassa ei nouse 76 tonniin asti.

Voidaankin sanoa, että liikenteessä on nyt vuodentakaiseen verrattuun kahdella tapaa suurempia ajoneuvoyhdistelmiä. Suurin osa näistä on mitta- ja massauudistuksen mahdollistamia ajoneuvon kapasiteetin lisäämisiä, kun suurimmat sallitut rajat nousivat aikaisemmasta. Tämän lisäksi liikenteessä on myös viisi poikkeusluvan vaativaa ajoneuvoyhdistelmää, jotka ylittävät kooltaan uudetkin asetusrajat. Nämä liikenteen raskassarjalaiset ovat siis erillisen poikkeusluvan saaneita HCT-yhdistelmiä.

Lue seuraavaksi