Uutiset

Kuljetuskalusto

Tulli paljasti kolme epäiltyä laitonta kabotaasikuljetusta

Tulli on paljastanut kolme laitonta kabotaasiepäilyä. Kuvan auto ei liity tapaukseen

Tulli järjesti kabotaasiliikennettä koskevan valvontaoperaation 5.–6.9.2013 Vuosaaren satamassa. Operaation aikana tarkastettiin kaikki Vuosaareen saapuvat ja sieltä lähtevät muihin EU-maihin kuin Suomeen rekisteröidyt raskaan kaluston ajoneuvot. Operaatiossa tarkastettiin kaikkiaan 21 raskaan kaluston yksikköä, joista  Tulli löysi kolme epäiltyä luvatonta tavaraliikenteen harjoittamistapausta. Nämä tapaukset on siirretty nyt Tullin rikostutkintaan.

Toisen EU- tai ETA-valtion kuljetusyrityksen kuorma-autolla voidaan suorittaa enintään kolme Suomen sisäistä kuljetusta viikon sisällä Suomeen päättyneen kansainvälisen kuljetuksen kuorman purkamisen jälkeen. Sallittuna ei kuitenkaan pidetä kuljetuksia ajoneuvolla, joka on tehnyt Suomen sisäisessä liikenteessä enemmän kuin kymmenen kuljetusta viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana. Tarkemmat säännökset kabotaasiliikenteestä sisältyvät kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annettuun lakiin sekä EU:n tavaraliikennelupa-asetukseen. Mikäli kabotaasikuljetus on säännösten vastainen, Tulli tai poliisi keskeyttää kuljetuksen ja poistaa yksikön tyhjänä maasta. Lisäksi asiassa voidaan aloittaa rikostutkinta.

Helsingin tulli on kuluvan vuoden aikana järjestänyt useita tehostetun valvonnan jaksoja. Tullin valvontatoimenpiteillä puututaan laittomaan kabotaasiliikenteeseen, mikä on osa Tullin raskaan liikenteen valvontaa ja samalla harmaan talouden torjuntatehtävää. Tulli valvoo kabotaasiliikennettä yhdessä poliisin kanssa.

Lue seuraavaksi