Uutiset

Kuljetuskalusto

Tampereen Sähkölaitos Oy: Tampereen Power-to-Gas-hanke vahvassa myötätuulessa

Havainnekuva tulevasta laitoksesta ja sen sijoittumisesta Tampereen Tarastenjärvellä. Taustalla näkyy Tammervoiman hyötyvoimalaitos.

Artikkelikuva: Havainnekuva tulevasta laitoksesta ja sen sijoittumisesta Tampereen Tarastenjärvellä. Taustalla näkyy Tammervoiman hyötyvoimalaitos.


Tampereen Sähkölaitos Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavasta Tampereen Power-to-Gas-tuotantolaitoksesta. Tampereen Tarastenjärvelle rakennettava Power-to-Gas-laitos sai valtiolta historian suurimman vihreän siirtymän energiainvestointituen.

Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen yhteyteen suunniteltu Power-to-Gas-laitoshanke etenee vahvassa myötätuulessa. Allekirjoitetussa Ren-Gasin ja Tampereen Sähkölaitoksen hankekehityssopimuksessa sovitaan mm. Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen savukaasujen hyödyntämisestä sekä hiilidioksidivapaan kaukolämmön toimittamisesta Tampereen kaukolämpöverkkoon.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on aloitettu, ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. Tarastenjärven hanke sai joulukuussa 2022 Suomen historian suurimman vihreän siirtymän energiainvestointituen, jonka myötä hankkeen toteutuminen otti merkittävän askeleen kohti lopullista investointipäätöstä ja rakentamisen aloittamista.

Tampereen Tarastenjärven Power-to-Gas-laitos tulee tuottamaan uusiutuvaa synteettistä metaania, vetyä ja prosessilämmöstä tuotettua kaukolämpöä. Ensimmäisessä vaiheessa laitoksen kokoluokka on metaaniteholtaan 20 MW ja laitos tuottaa noin 12 000 tonnia synteettistä metaania vuodessa. Laitoksen lopullinen kokoluokka on metaaniteholtaan 60 MW ja vuosittainen polttoainetuotanto noin 35 000 tonnia. Valmistettu uusiutuva polttoaine on tarkoitus käyttää raskaassa maantieliikenteessä, jossa se korvaa fossiilisia polttoaineita ja siten vähentää merkittävästi raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä.

Uusiutuvan synteettisen kaasun valmistusta varten tullaan Tammervoiman hyötyvoimalaitokselta ottamaan talteen vuosittain enimmillään 110 000 tonnia hiilidioksidia. Power-to-Gas-laitoksessa syntyvä prosessilämpö puolestaan hyödynnetään Tampereen kaukolämpöverkossa. Tämä prosessilämmön talteenotto ja hyödyntäminen vähentää polttoon perustuvaa kaukolämmön tuotantoa Tampereella.

Solmittu hankekehityssopimus on jatkoa yhtiöiden toteuttamalle esiselvitykselle sekä toteuttavuusanalyysille, jossa arvioitiin hankkeen teknis-taloudellista toteuttavuutta. Analyysi osoitti, että Tampereen Tarastenjärven voimalaitosalue on erinomainen sijainti suunnitellulle Power-to-Gas-hankkeelle. Markkinaympäristö ja yhteiskunnallinen tuki puhtaalle kotimaiselle kaasuntuotannolle on tällä hetkellä erittäin vahva.

”Allekirjoitettu hankekehitys osoittaa vahvaa sitoutumista hankkeeseen niin Ren-Gasin kuin Tampereen Sähkölaitoksenkin osalta. Hanke on saanut erittäin laajasti tukea Sähkölaitokselta, Tampereen kaupungilta ja viimeisimpänä Suomen valtiolta, kun hankkeelle myönnettiin lähes 46 miljoonan euron energiatuki. Vahva yhteistyö ja erinomainen laitoksen sijainti luovat erittäin vahvan perustan laitoksen jatkokehitykselle, joka tähtää Suomen historian suuriman Power-to-Gas-laitoksen rakentamiseen Tampereelle. Olen erittäin iloinen erinomaisesta yhteistyöstämme Tampereen Sähkölaitoksen kanssa, jota saamme jatkaa nyt hankekehityksen puitteissa”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

”On mahtavaa olla edistämässä konkreettisia uusia kiertotalousratkaisuja, jotka voimme ottaa käyttöön Tampereella jo lähitulevaisuudessa. Yhdessä Ren-Gasin kanssa olemme edistämässä hiilidioksidin talteenottoa ja hyötykäyttöä, samalla kun saamme käyttöömme kilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata kaukolämpöä ja vähennämme CO2-päästöjä. Ren-Gasin osaaminen ja prosessit hankekehityksessä ovat olleet todella vakuuttavia, ja olemme erittäin tyytyväisiä, että voimme jatkaa yhteistyötämme tämän innovatiivisen hankkeen edistämiseksi”, kommentoi Tampereen Sähkölaitos Oy:n toimitusjohtaja Jussi Laitinen.

Tavoitteena on rakentamisen aloitus vuoden 2023 aikana ja kaupallisen tuotannon aloitus vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta osoitteesta: https://ren-gas.com/projekti/tampere/

Lue seuraavaksi