Uutiset

Kuljetuskalusto

Talvinopeudet koko maahan viikolla 42

Rajoitusten muuttaminen alkaa porrastetusti maan pohjoisosista. Alennetuilla nopeusrajoituksilla tähdätään liikenneturvallisuuden parantamiseen. Syys- ja talvikausina pimeys, märät tienpinnat, hirvet ja talviajan liukkaus kohottavat onnettomuusriskiä. Alennettujen nopeusrajoitusten on todettu pienentävän riskejä, lieventävän onnettomuuksien seuraamuksia sekä vähentävän erityisesti vakavia onnettomuuksia.

Lue seuraavaksi