Uutiset

Kuljetuskalusto

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Kuljetusalalla tarjolla töitä osaaville tekijöille

SKAL

Kuljetusala tarvitsee osaavaa työvoimaa nyt ja tulevaisuudessa. Kuljettajien tehtävä on monipuolistunut ja vaativuustaso lisääntynyt. Tarjolla on mielenkiintoisia tehtäviä. Supistamisen sijaan koulutusmääriä tulisi lisätä ja alalle tuloa sujuvoittaa. SKAL esittää ajokorttikoulutuksen ja ammattipätevyyden hankinnan uudistamista ja ammattioppilaitosten kuljettajakoulutuksen rahoituksen lisäämistä.

Kilpailu osaavasta työvoimasta on kovaa eri toimialojen kesken. Maanteiden tavaraliikenne on yksi aloista, jotka tekevät parhaansa houkutellakseen opiskelijoita ja ammattilaisia mielenkiintoisten työtehtävien pariin. Pelkästään uramahdollisuuksista kertominen ei riitä kamppailussa tulevaisuuden tekijöistä. SKAL on valmistellut työvoiman saatavuutta koskevan ohjelman, jonka keinoilla kuljetusalan työvoiman saatavuus voidaan turvata pitkällä aikavälillä.

Keinoistamme keskeisin on riittävä ja oikein suunnattu rahoitus kuljettajakoulutukseen. Vain rahalla voidaan varmistaa koulutuksen riittävä laatu, määrä ja tehokkuus. Tavarankuljetusauton kuljettamista ei opita teorialuokassa. Oppilaitosten on voitava tarjota asianmukaista ajoneuvokalustoa ja yksilöllistä ohjausta opiskelijoilleen. Tämä tuo lisää kustannuksia, mutta johtaa parhaisiin oppimistuloksiin.

Toinen keinomme on ammattipätevyyden koemallin päivittäminen. Tuoreet koemalliin liittyvät säädökset eivät ole johtaneet yhteenkään kokeeseen. Kun tuloksia ei synny, on mallia tarkasteltava uudelleen, sillä koemallin tarve ei ole poistunut. Nyt on tehtävä käytännön toimia, jotta hyviin tuloksiin pyrkivä koemalli saadaan toimimaan.

Kolmantena keinona esitämme, että kuorma-auton kuljettajien ajokorttikoulutusta ryhdyttäisiin uudistamaan siten, että se vastaisi paremmin nykyaikaisen logistiikan vaatimuksia. Kun ammatti kehittyy, on koulutuksen seurattava perässä.

SKAL painottaa myös viestintää kuljetusalan mahdollisuuksista. Kuljetusala on tulevaisuuden ala, tavarankuljettaminen ei lopu. SKAL on mukana yhteistyöelimissä ja tapahtumissa, joiden tavoitteena on lisätä tietoa ja herättää kiinnostusta alaan. Paljon on vielä tehtävää, ja yksin emme pärjää. Arvostamme kumppanuuksiamme erityisesti auto- ja logistiikka-alan järjestöjen, Puolustusvoimien ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Kuljettajien saatavuuden ja kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen lisää yhteiskunnan turvallisuutta.

Lue myös: Rohkeasti toimintaansa kehittävä Huhtala Logistics Oy on vuoden 2022 SKAL Kuljetusyritys

Lue seuraavaksi