Uutiset

Kuljetuskalusto

Suhangon kaivostien rakentaminen käynnistyy Ranualla

Suhangon kaivostien rakentamisesta on allekirjoitettu urakkasopimus Väyläviraston ja GRK Suomi Oy:n välillä. Työt käynnistyvät kesäkuun lopulla. Työt valmistuvat kokonaan syksyllä 2024.

Väylävirasto on tehnyt urakkasopimuksen GRK Suomi Oy:n kanssa Suhangon kaivostien rakennusurakasta. Urakkahinta on noin 6,6 miljoonaa euroa.

Urakka sisältää uuden tieyhteyden rakentamisen kantatieltä 78 Suhangon kaivosalueelle. Tieyhteyden pituus on 10 km, josta maantietä on 8,5 km. Tien alkuosuus noudattaa nykyisen Palovaaraan menevän maantien linjausta.

Työt käynnistyvät puuston poistolla ja louhintatöillä kesäkuun lopulla. Työt jatkuvat yhtäjaksoisesti syksyyn 2024 saakka, jolloin uusi tieyhteys valmistuu.

Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä kertoo, että uusi tieyhteys sisältää myös kahden sillan rakentamisen, Ylijoen vesistösillan ja Tuumasuon pienen sillan. Nykyinen Ylijoen silta puretaan, kun uusi silta saadaan liikenteelle.

”Suhangon kaivostie toteutetaan jälkirahoitusmallilla, jossa kaivosyhtiö maksaa aluksi rakentamiskustannukset kokonaan. Väylävirasto maksaa valtion osuuden kaivosyhtiölle kaivoksen avaamisen jälkeen”, Heikkilä kertoo.

Lue seuraavaksi