Uutiset

Työkoneet

Paljonko saa infraa miljardilla eurolla?

Suomi on matkalla kohti uusiutuvaa energiajärjestelmää, mikä vaatii investointeja. Toisaalta tie- ja rataverkon korjausvelka on korkealla tasolla. Sama rahamäärä̈ voidaan kohdistaa energiahankkeisiin, väylien kunnossapitoon tai uusien väylien rakentamiseen. Montako kilometriä̈ tie- ja rataverkkoa miljardilla eurolla saa, entä kuinka paljon tuuli- ja aurinkovoimaa? Destian tuore green paper -julkaisu käy lukuja läpi ja tarjoaa eväitä hallitusneuvottelijoille valintojen tekemiseen.

Suomalainen liikenne- ja energiainfrastruktuuri ovat neljän vuodenajan sekä ilmastonmuutoksen vuoksi kovalla koetuksella. Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito kilpailevat monien muiden julkisten rahoitustarpeiden kanssa, ja päättäjämme joutuvat tekemään joka vuosi budjettiriihessä valintoja sen osalta, millä tavoin rahoja kohdistetaan eri tarpeisiin.

Energiajärjestelmää uudistavassa Suomessa voidaan rakentaa miljardilla eurolla esimerkiksi merkittäviä̈ määriä̈ uutta energiantuotantoa tai edistää̈ sähköisen liikenteen infrastruktuuria. Toisaalta miljardilla eurolla saadaan jo leikattua kolmasosa tie- ja rataverkkoon kertyneestä korjausvelasta. Destian green paper tarkentaa kuvaa siitä, mitä julkisilla varoilla voitaisiin saada aikaan tie- ja rataverkon sekä energiainfrastruktuurin saralla.

Miljardilla eurolla olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi seuraavia väylä- ja energiahankkeita:

  • 20 000 kilometriä uudelleen päällystettyä maantietä, eli neljäsosa koko Suomen valtion tieverkon pituudesta
  • 300 kilometriä 1+1-kaistaisen maantien parantamista 2+2-kaistaiseksi tieksi, saman verran kuin Tampereelta Kokkolaan
  • 200 kilometriä yksiraiteisen osuuden parantamista kaksiraiteiseksi, mikä tarkoittaisi lähes saman verran kuin Tampereelta Vaasaan rautateitse
  • 1 600 kilometriä perusparannettua rataa eli lähes kolmasosa valtion rataverkon pituudesta
  • 1 000 MW aurinkovoimakapasiteettia, mikä lähes kolminkertaistaisi Suomen aurinkovoimakapasiteetin
  • 700 MW tuulivoimakapasiteettia, mikä kasvattaisi Suomen tuulivoimakapasiteettia yli 10 prosenttia
  • 9 000 kappaletta suurteholatauspisteitä kuorma-autoliikenteelle, mikä tarkoittaisi latauspisteitä 9 kilometrin välein koko valtion tieverkolla

”Maailmalla on tullut tavaksi kirjoittaa Green Paper -tekstejä eli vihreitä papereita keskustelujen virittämiseksi ajankohtaisista aiheista. Myös me alamme tuottaa omia Destia Green Paper -tekstejä muun muassa infran, liikenteen ja energian alueilta. Toivomme niiden herättävän ajatuksia ja yhteiskunnallista keskustelua”, sanoo professori Jorma Mäntynen, Destian strategiset liikennejärjestelmät -yksiköstä.

Destia on analysoinut nykyisen infrastruktuurin tilaa, tulevia tarpeita ja investointien vaikutuksia, jotta poliittiset päättäjät voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä Suomen tulevaisuuden kannalta. Esitetyt luvut ovat karkeita suuruusluokkia perustuen asiantuntija-arvioihin ja toteutettujen hankkeiden kustannuksiin. Yksittäisissä̈ kohteissa paikalliset olosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi kyseisen kohteen kustannuksiin.
Lue seuraavaksi