Uutiset

Kuljetuskalusto

Sotkasta apua kuljettajatarpeeseen

Kuljettajapulan ratkaisuja etsitään SOTKA-hankkeella.

Opetushallituksen rahoittaman SOTKA – sovitaan töistä ja oppimisesta kuljetusalalle -hankkeen avulla etsitään toimintatapoja ja mahdollisuuksia vastata kuljetusalan suureen kuljettajatarpeeseen. Päätavoitteena on kehittää kuljetusalan ja kuljetusalalle kouluttavien organisaatioiden välistä yhteistoimintaa ja luoda uusia malleja, joiden avulla voidaan parantaa kuljetusyritysten työvoiman saatavuutta sekä lisätä kuljettajakoulutuksen suorittaneiden työllistymismahdollisuuksia.

Hankkeen avulla kuljetuselinkeinoelämän ja -alan työnantajien osaamisvaatimukset uusille, alalle palkattaville kuljettajille tullaan selvittämään verkostoitumalla työnantajien, oppilaitosten ja alalle hakeutuvien välillä. Näin luodaan edellytykset sille, että osaaminen vastaa työnantajien tarpeita. Tarkoituksena on korostaa koulutuksen antamia mahdollisuuksia työllistyä kuljetusalalle.

SOTKA-hankkeen kohderyhmänä ovat työelämä ja kuljetusalan työnantajat sekä kuljetusalan opiskelijat ja alalle hakeutuvat. Erityisenä kohderyhmänä ovat lisäksi Puolustusvoimissa kuljettajakoulutukseen pyrkivät ja koulutuksessa olevat varusmiehet, joiden toivottaisiin myös työllistyvän alalle.

Hankkeen tuloksena kuljetusalalle saadaan koulutettuja ja lainsäädännön edellyttämän pätevyyden omaavia työntekijöitä, verkostoidutaan ja turvataan työvoiman saanti. Lisäksi panostetaan oppilaitoksissa tapahtuvan osaamisen tunnistamiseen ja ohjauksen lisäämiseen.

Oppilaitoksista hankkeessa ovat mukana Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus, Sataedu, TTS, Jyväskylän Aikuisopisto ja Lapin Ammattiopisto.

Lue seuraavaksi