Uutiset

Kuljetuskalusto

SEO järjestää UPEI-kokouksen Helsingissä

Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) järjestää UPEI:n jäsenmaiden kokouksen Helsingissä 3.-5.4.2019. Vuosittaiseen kokoukseen saapuu 18 jäsentä, 17 eri maasta.

UPEI (Union Pétrolière Européenne Indépendante) on vuonna 1962 perustettu Euroopan itsenäisten polttoainetoimittajien ryhmä. Järjestön jäsenten polttoaineiden myynti kattaa yli kolmanneksen kaikesta Euroopan polttoainemyynnistä. SEO sai UPEI-täysjäsenyyden tammikuussa 2018 ja on järjestön ainoa suomalainen jäsenyhtiö.

UPEI:n agenda on kaksitahoinen: Ensinnäkin se pyrkii vaikuttamaan yksityisten toimittajien edut huomioon ottavalla tavalla tulevissa lainsäädäntöhankkeissa EU:n komissiossa ja Euroopan Parlamentissa. Toinen painopiste on jäsenten keskinäinen yhteistyö polttoainekauppaan kuuluvissa asioissa sekä asemien rakentamisessa ja huoltamisessa.

”SEO:n yksi pääperiaatteista on, että päätöksenteko ja toiminta nojaa yhtiön arvoihin. Suomalaisuuden, paikallisuuden ja yrittäjävetoisuuden ohella pyrimme miettimään toimintaamme myös siitä näkökulmasta, kuinka voimme uusiutua ja vastata paremmin toimialamme murroksen aiheuttamaan muutospaineeseen. Polttoainemarkkinoiden muutoksen seurauksena on yhä tärkeämpää pitää silmät auki Euroopan suuntaan. Itsenäinen toiminta mahdollistaa nopean reagoinnin ja muutokset kriisitilanteissa, mikä on erinomainen mahdollisuus jatkuvan muutoksen alla elettäessä”, SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen kertoo.

Lue seuraavaksi