Uutiset

Kuljetuskalusto

Scanian Euro 6 -moottorit testattavana tien päällä

Euro 6 -normin myötä päästötasot ovat laskeneet jyrkästi verrattuna Euro 5 -normiin. Typpioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat noin 20 % Euro 5 -moottorien vastaavista arvoista. Todellisuudessa hiukkaspäästöt ovat alentuneet kuitenkin noin kuudesosaan Euro 5 -normin tasosta, johtuen päästötesteissä tehtävästä hiukkasmäärän mittauksesta.

Scanian päästötekniikka käsittää monta osa-aluetta: pakokaasujen takaisinkierrätys, ahtimen muuttuva geometria, korkeapaineinen yhteispaineruiskutus, selektiivinen katalyyttinen pelkistys- ja hiukkassuodatin, hapetuskatalysaattori sekä Scanian moottorinohjaus- ja pakokaasujenhallintajärjestelmät, jotka on yhdistetty samaan järjestelmään.

Euro 6 -päästörajat astuvat voimaan Euroopan unionin alueella ja eräissä naapurimaissa 31.12. 2012 uusien ajoneuvomallien osalta ja vuotta myöhemmin kaikkien uusien ensirekisteröitävien ajoneuvojen osalta. Tämä on ensimmäinen askel kohti maailmanlaajuisesti harmonisoituja päästönormeja.

Scania Euro 6 -mallisto – 440- ja 480-hevosvoimaiset moottorit

Scanian uuden normin mukaiset 440- ja 480-hevosvoimaiset moottorit ovat nyt saatavilla G- ja R-sarjan kaikkiin veto- ja tasakuorma-autotyyppeihin. Moniakseliset mallit; 8×2 ja 8×4 tulevat markkinoille vuoden 2012 aikana.

Uudet 440 ja 480-hevosvoimaiset moottorit perustuvat Scanian vuonna 2007 esiteltyyn modulaariseen Euro 5 EGR -moottorisarjaan ja niiden suorituskykykin on samaa luokkaa. Vääntö-tehosuhde on noin 5,2 eli alan korkein. Jotain uutta itse moottoreissakin on, kuten esimerkiksi muovinen öljypohja, joka kasvattaa öljytilavuutta kolme litraa ja vähentää melua sekä säästää painossa. Ajoneuvon kokonaispaino kasvaa AdBlue-järjestelmän (75 litran säiliö) ja aiempaa monimutkaisemman pakokaasujärjestelmän takia kuitenkin enintään 200 kiloa.

Euro 6 -moottorien täysi vääntö on käytettävissä pyörimisnopeudella 1 000 r/min, mikä takaa erinomaiset ajo-ominaisuudet sekä alhaisen polttoainetalouden. Vaihteistovaihtoehtoina ovat 12+2 -vaihteiset aluejakajavaihteistot (3x2x2 + 2ryömintää), mutta polttoainetalouden optimoimisen ja sujuvan vaihtamisen kannalta suositeltavin vaihtoehto on tietenkin Opticruise-vaihteisto, jonka saa haluttaessa myös kytkinpolkimella varustettuna. Scania-hidastin on lisävaruste kaikissa näissä yhdistelmissä.

AdBlue-liuoksen kulutus uusissa Euro 6 -moottoreissa on 3-4 % polttoaineen kulutuksesta. Polttoaineena Scanian Euro 6 -moottoreissa voidaan käyttää tavallisia dieselseoksia, joissa biodieselin osuus saa olla enintään 8 %. Parhaillaan testataan kuitenkin pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmän pitkän aikavälin kestävyyttä käytettäessä 100-prosenttista biodieseliä.

Scanian 4×2 vetoautoissa polttoainesäiliön tilavuudeksi saadaan 1 370 litraa tai sijoittamalla akut taakse jopa 1 500 litraa AdBlue-säiliön ollessa 50 tai 75 litraa.

Scanian Euro 6 -teknologiat

Scanian uusi moottorinohjausjärjestelmä ohjaa moottorin kaikkia parametrejä ja pakokaasujen jäkikäsittelyjärjestelmää tarkasti yhteistyössä ajoneuvon muiden järjestelmien kanssa. Innovatiivisella äänenvaimenninratkaisulla voidaan lisäksi hallita pakokaasujen lämpötilaa ja Nox-tasoja tarkasti.

Scanian XPI-yhteisruiskutusjärjestelmän normaali ruiskutuspaine on noin 1 800 baaria (max. 2 400 baaria). Kahdeksanreikäiset suuttimet ruiskuttavat polttoainetta jopa kolmen ruiskutuspulssin aikana yhdessä syklissä, mikä tuottaa optimaalisen lopputuloksen moottorin suorituskyvyn ja päästöjen kannalta. Jälkiruiskutuksen ansiosta pakokaasujen lämpötila voidaan pitää optimaalisena, jolloin sekä SCR että hiukkassuodatin toimivat jatkuvasti tehokkaasti.

Muuttuvageometrisessä ahtimessa (VGT) ja siihen yhdistetyssä pakokaasujen kierrätysjärjestelmässä (EGR) on käytössä yksivaiheinen jäähdytys. VGT parantaa merkittävästi ajo-ominaisuuksia ja moottorin reagointia sekä vaihtamisnopeutta Scanian Opticruise -järjestelmässä. Myös EGR-arvot ovat lähes 25 % alhaisemmat kuin Euro 5 -moottoreissa, koska EGR- ja SCR-järjestelmät voidaan tasapainottaa optimaalisen suorituskyvyn vaatimalla tavalla.

Moottorin ilmanottoa hallitaan tarkasti kaasuläpällä, jossa on asennon tunnistin. Rajoittamalla moottorin läpi menevää ilmavirtaa silloin, kun moottori ei vedä, voidaan pakokaasujärjestelmän lämpötila pitää sopivana, mikä puolestaan tukee SCR-järjestelmän tehokasta toimintaa.

Pakokaasujen jälkikäsittely ja uusi äänenvaimenninpaketti

Scanian uusi äänenvaimenninpaketti on kompakti yksikkö, joka sisältää hapetuskatalysaattorin ja täysvirtahiukkassuodattimen, joiden perässä on kaksi rinnakkaista SCR-katalysaattoria ja jäännösammoniakin poistava katalysaattori. Äänenvaimenninyksikkö ei rakenteensa vuoksi vaadi enempää tilaa kuin vastaava vaimennin Euro 5 -autoissa. Poistoputken asento on suunniteltu siten, että esimerkiksi kahdella etuakselilla varustetuissa autoissa voidaan valita myös pystypakoputki.

Scanian kehittämä uusi elektronisesti käynnistyvä AdBlue-annostelujärjestelmä parantaa tarkkuutta ja luotettavuutta eikä vaadi ilmaa. AdBlue ruiskutetaan sekoittajaan, josta se haihtuu ureana kahteen rinnakkaiseen SCR-katalysaattoriin. Tämän jälkeen on kompakti ja tehokas katalysaattori, joka poistaa pakokaasuissa mahdollisesti jäljellä olevan ammoniakin. Haihtumisprosessi on lyhyt, minkä vuoksi lämpötila on helppo pitää sopivana. Järjestelmää valvotaan uusilla lämpötila-, paine- ja Nox-antureilla, jotka mahdollistavat optimaalisen suorituskyvyn ja ohjauksen.

Nox-päästöistä noin 50 % poistetaan EGR-järjestelmässä ja 95 % lisää SCR-katalysaattoreissa, minkä lisäksi hiukkassuodatin vähentää 99 % hiukkaspäästöjä.

Sisäisen hiukkassuodattimen likaisuutta ja regeneroimistarvetta määritetään kahdella anturilla, joiden paine-eroa tarkkaillaan. Ajon aikana suodatinta regeneroidaan jatkuvasti, jos suodatin kuitenkin alkaa tukkeutua nokihiukkasista, tulee ajotietokoneen näyttöön kehotus toimia. Jos vakiotilainen regeneraatiosykli on tarpeen, kuljettajan käytettävissä on kytkin sitä varten. Hiukkassuodatin on irrotettava äänenvaimennusyksiköstä ja puhdistettava säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan. Kaukoliikenteessä puhdistusväli on 240 000 km ja muussa ajossa käyttötunteja vastaava määrä, joten aivan jokaisen huollon yhteydessä puhdistusta ei tarvitse tehdä.

Scanian huolto-ohjelma

Scanian uusien Euro 6 -moottoreiden huoltovälit ovat samat kuin Euro 5 EGR -moottoreidenkin eli enintään 90 000 km ajotehtävän mukaan. Ainoastaan kokonaispainoltaan alle 36 tonnia olevien ajoneuvojen huoltoväli voi olla 120 000 km. Nämä huoltovälit edellyttävät kuitenkin Scanian LDF-3 -voiteluöljyn käyttöä, sillä se on kehitetty erityisesti Euro 6 -moottoreita ja hiukkassuodattimilla varustettuja moottoreita varten.

www.scania.fi

Miika Nyrö

Lue seuraavaksi