Uutiset

Kuljetuskalusto

Renault Trucks investoi uuteen tuotekehityskeskukseen.

Uusi ekologisesti vastuullinen tutkimus- ja kehityskeskus avataan Renault Trucksin pääkonttorin läheisyyteen Lyonin Saint-Priestiin vuonna 2021. Keskus kasvattaa Lyonin toimipaikan merkittävyyttä Volvo Group -konsernissa entisestään. Pinta-alaltaan 11 300 neliömetrin keskuksesta tulee Volvo konsernin toiseksi suurin tutkimus- ja kehityskeskus.

Renault Trucksin uusi tutkimus- ja kehityskeskus on osa Renault Trucksin ja Volvo-konsernin käynnistämää viisivuotista rakennusohjelmaa. Uudessa keskuksessa tullaan kehittämään uusia innovaatioita ja projekteja sekä Renault Trucksille että Volvo-konsernin muille tuotemerkeille. 

Yhteinen sijainti, tietojen jakaminen ja sujuvuus ovat uuden, kilpailukykyisemmän organisaation perusta

Saint-Priestin uudessa tutkimus- ja kehityskeskuksessa toimii yli 1 000 asiantuntijaa. Kaiken kaikkiaan Lyonissa työskentelee 1 400 insinööriä. Uusi keskus tuo uusia synergiaetuja, edistää innovaatioiden syntymistä ja turvaa Renault Trucksin ja konsernin eri tuotevalikoimien menestyksen tulevaisuudessa.

Keskus tulee valmistuttuaan olemaan Ranskan kymmenen suurimman tutkimus- ja kehityskeskuksen joukossa. Kolmikerroksinen rakennus on mietitty kokonaan uusiksi tavalla, joka edistää eri työskentelytiimien välistä monialaista yhteistyötä. Koko rakennus on suunniteltu toimistoista, avoimista tiloista ja luovista työskentelyalueista lähtien tavalla, joka edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja tietojen jakamista.

Ekologinen suunnittelu, työhyvinvointi ja kustannusten optimointi

Uusi tutkimus- ja kehityskeskus heijastaa Renault Trucksin innovatiivista sitoutumista tehokkuuteen ja kestävään kehitykseen. Rakennustyöt alkavat kesällä 2019.

Rakennustöistä vastaa Archigroup-yhtiö, jolla on tukenaan kestävän kehityksen osaamista. Valmis rakennus kuluttaa 25 prosenttia vähemmän energiaa kuin Ranskan lainsäädäntö edellyttää. Uusi keskus suunnitellaan ranskalaisen kestävää rakentamista edistävän NF HQE (High Quality Environmental) ‑ympäristöstandardin uusimpien ja tiukimpien suositusten mukaisesti.

Jotta hankkeen vaatima 33 miljoonan euron investointi voidaan hyödyntää optimaalisesti, projektissa huomioidaan rakennuksen koko elinkaari, mukaan lukien paitsi hankintakustannukset myös huolto, energiankulutus, kulutushyödykkeet ja jätehuolto.

Lue seuraavaksi