Uutiset

Kuljetuskalusto

Rekisteröinti sähköiseksi?

Hallitus esittää, että ajoneuvon rekisteröinnin voisi jatkossa hoitaa muutamaa poikkeuksellista tilannetta lukuun ottamatta kokonaan sähköisesti. Esityksessä ehdotetaan myös tarkennettaviksi säännöksiä siitä, mitä rekisteröintitehtäviä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi voi antaa ulkopuolisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. marraskuuta 2015.
Muutos poistaisi velvollisuuden pitää rekisteröintitodistusta autossa kotimaan liikenteessä. Raskaan liikenteen osalta tähän siirryttäisiin vuoden 2017 alusta. Sähköisen rekisteröinnin lisääntyminen laskisi kansalaisilta perittäviä rekisteröintimaksuja, koska maksut sähköisessä palvelussa ovat henkilökohtaisessa asioinnissa perittäviä maksuja alhaisempia.

Lue seuraavaksi