Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan liikenteen valvonnassa runsaasti ylikuormia, ajo- ja lepoajoissa parannusta

Poliisi valvoi raskasta liikennettä tehostetusti viime viikolla koko maassa. Valvontaan osallistuivat kaikki poliisilaitokset ja ajoneuvoja tarkastettiin 1 206.

‒ Tällä kertaa valvonnan tuloksissa kiinnitti erityisesti huomiota se, että ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä oli merkittävästi vähäisempi kuin aiemmin, kertoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Kallio on tyytyväinen tulokseen, sillä positiivista kehitystä on ollut havaittavissa (kaikissa) tänä vuonna tehdyissä valvonnoissa.  Ajo- ja lepoaikoihin kohdistuvia rikkomuksia paljastui 73 kertaa, mikä on jopa poikkeuksellisen vähäinen määrä suhteessa tarkastusten määrään.  

Sen sijaan todettujen ylikuormien määrä oli kohtuuttoman suuri suhteessa tarkastettujen ajoneuvon kokonaismäärään. Valvontajaksolla tarkastettiin 1 206 raskasta ajoneuvoa ja ylikuormia todettiin yhteensä 45:ssä ajoneuvossa. 

‒ Muutosta parempaan ei ole edelleenkään tapahtunut toivotulla tavalla, Kallio sanoo.

Kuljettajille määrättiin kokonaisuudessaan 264 eri seuraamusta. Seuraamusten määrä oli hieman pienempi suhteessa tarkastusmääriin kuin vastaavalla valvontajaksolla viime vuonna. Osalle kuljettajista kirjoitettiin seuraamuksia useammasta kuin yhdestä rikkeestä. Tarkastetuista ajoneuvoista noin 14 prosenttia oli ulkomaisia. 

Puutteellisten kuormanvarmistusten vuoksi seuraamuksia määrättiin useita, kaikkiaan 64 tapauksessa. Ajoneuvojen epäkuntoisuuksien takia seuraamuksia määrättiin 46 tapauksessa. Näistä viidessä tapauksessa matka jouduttiin keskeyttämään kokonaan. Huomautuksia erinäisistä pienemmistä rikkeistä annettiin kaikkiaan 242 kappaletta.

Valvonnan tavoitteena oli liikenneturvallisuuden parantaminen sekä harmaan talouden ja kuljetusrikollisuuden torjunta. Valvontaa kohdennettiin aiemmilla valvontajaksoilla havaittuihin selkeisiin epäkohtiin, kuten ylikuormiin, ajo- ja lepoaikojen noudattamiseen, kuorman varmistamiseen sekä ajoneuvojen kuntoon. 

Lue seuraavaksi