Blogi

Liikenteessä menehtyi aiempaa vähemmän ihmisiä

Piirros: Pauli Maukonen

Artikkelikuva: Pauli Maukonen


Onnettomuustutkinta instituutin (OTI) mukaan viime vuonna tapahtui aiempaa vähemmän kuolemaan johtaneita tieliikenneonnettomuuksia. Vuonna 2022 ihmishenkiä menetettiin 188 tieliikenneonnettomuudessa, mikä tarkoittaa, että ensimmäisen kerran tällä vuosituhannella onnettomuuksien määrä jäi alle kahdensadan.

OTI:n koordinoimien tutkijalautakuntien ennakkotietojen mukaan tieliikenneonnettomuuksissa kuoli viime vuonna yhteensä 204 henkeä. Vuonna 2021 tutkijalautakunnat tutkivat kaikkiaan 220 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joissa kuoli 236 henkilöä. Ainakin nyt näyttäisi, että parempaan suuntaan ollaan menossa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan liikenneonnettomuuksissa menehtyi 189 henkilöä. Lukumäärien ero johtuu erilaisesta tilastoinnista. OTI:n tilastoissa näkyvät pääsääntöisesti onnettomuudet, joissa kuolema tapahtuu kolmen päivän kuluessa onnettomuudesta. Tilastokeskuksen tilastoissa liikennekuolemaksi lasketaan menehtyminen 30 vuorokauden kuluessa onnettomuudesta. Lisäksi OTI:n ennakkotiedoissa sairauskohtaukseen kuolleet sisältyvät lukuihin, mutta Tilastokeskuksella eivät.

Raskaiden ajoneuvojen aiheuttamia onnettomuuksia poikkeuksellisen vähän

Vuonna 2022 yhtenä tekijänä onnettomuuksien vähenemisessä on ollut raskaan ajoneuvon kuljettajien aiheuttamien onnettomuuksien vähentyminen. Määrä oli pienin koko 2000-luvulla. Liiaksi ei silti kannata laittaa sulkia hattuun, sillä onnettomuuksia on tyypillisesti vuosittain vähän, minkä vuoksi satunnaisvaihtelun merkitys on suuri. Toivoa silti sopii, että tulevaisuudessakin lukemat laskevat edelleen.

Kiertelemätön totuus kuitenkin on, että kuolemaan johtaneen onnettomuuden vastapuolena oli useimmiten raskas ajoneuvo. Suuri massa ja alhainenkin nopeus tarkoittavat suurta liike-energiaa, jota onnettomuuden kohdatessa joskus nimitetään tuhovoimaksi. Pienemmille osapuolille se tarkoittaa heikompia selviytymisen mahdollisuuksia.

Vaikka raskaan ajoneuvon kuljettaja on harvoin onnettomuuden aiheuttaja, voi hän silti osaltaan vaikuttaa onnettomuuden seurauksiin. Esimerkiksi nopeuden alentaminen vajaan kuuden prosentin verran 85:stä 80 kilometriin tunnissa pienentää liike-energiaa yli 11 prosenttia. Taloudellisuusvinkkinä mainittakoon, että ilmanvastus alenee saman verran.

Vuonna 2022 kohtaamisonnettomuudet olivat poikkeuksellisesti yleisin onnettomuustyyppi. Tavallisesti suistumisonnettomuudet ovat olleet yleisempiä. Vaikka autokanta uusiutuu Suomessa valitettavan verkkaisesti, mahtaisiko kuitenkin yhä useammassa autossa olla kaistavahti, jonka ansiosta suistumiset olisivat vähenemään päin.

Ruotsin ja Norjan tilanne kiinnostaa

Ruotsissa Transportstyrelsenin, joka on sikäläinen liikenteestä vastaava virasto, ennakkotietojen mukaan viime vuonna liikenteessä menehtyi 220 henkilöä. Viraston mukaan kuolonuhrien ja toisaalta myös liikenteen määrä palasi viime vuonna pandemiaa edeltävälle tasolle. Asukaslukuun suhteutettuna Suomessa liikenteessä menehtyy miltei kaksinkertainen määrä ihmisiä Ruotsiin verrattuna.

Asukasluvultaan lähes Suomen kokoisessa Norjassa vuosi 2022 oli synkkä. Norjan tiehallinnon, Vegvesenin mukaan liikenteessä menehtyi 118 henkilöä, mikä olosuhteet ja väkiluku huomioiden on kohtuullisen vähän, mutta kasvua edelliseen vuoteen oli melkein 50 prosenttia. Norjassakin on palattu koronaa edeltäviin lukuihin.

Jatkukoon hyvä kehitys

Vuosittaisten liikennekuolemien määrän Suomessa soisi vähentyvän tulevinakin vuosina. Suotuisan kehityssuunnan ylläpitämiseksi olisi tärkeää löytää resursseja nykyisen tieverkon kunnostamiseen ja kehittämiseen sekä hoidon tehostamiseen. Halua on varmasti kaikilla, varoja ei niinkään. Liikenneympäristön turvallisuuspuutteita pitäisi pystyä poistamaan rakentamalla ja korjaamalla, ei kieltämällä ja rajoittamalla.

Liikenneympäristöä tärkeämpääkin kohentamista tarvitsisi käyttäytymisemme ja asenteemme liikenteessä. Mitä minä voin tehdä, että tuo toinen tielläliikkuja selviäisi ehjänä perille?

Aurinkoista kevättä!Lue seuraavaksi