Uutiset

Kuljetuskalusto

Raskaan liikenteen sähköistyminen vaatii yhteistyötä

Volvo Finland

Autoala on suurimman murroksen edessä koskaan. Henkilöliikenne sähköistyy kovaa vauhtia. Raskaan liikenteen sähköistyminen sen sijaan on monimutkaisempaa ja vaatii monen eri toimijan välistä yhteistyötä.

Liikenneviranomaiset vierailivat Volvo Trucksilla Vantaalla marraskuun lopussa. Tilaisuudessa keskusteltiin siirtymisestä kestävämpiin maantiekuljetuksiin. Mukana tilaisuudessa olivat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Väylävirasto, Uudenmaan ja Pirkanmaan ELY-keskus, Vantaan kaupunki, DB Schenker, Plugit ja Ramboll Finland. Raskaan liikenteen sähköistymistä koskevan keskustelun lisäksi vieraat pääsivät tilaisuudessa myös tutustumaan täyssähköiseen HCT-yhdistelmään.

Sähkökuorma-autojen kattava ja sujuvasti käytettävä julkinen pikalatausverkosto on keskeinen osa siirtymistä kestävämpään raskaaseen liikenteeseen. Latauspisteiden on sijaittava reittien varrella ja kuljetusliikkeiden on päästävä niihin helposti pitkilläkin yhdistelmillä.

Hallitusohjelmassa painotus raskaan liikenteen latausverkoston kehittämisessä

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi on sitoutunut vuoden 2035 ilmastoneutraaliustavoitteeseen. Hallitusohjelma sisältää kirjauksia raskaan liikenteen käyttövoimasiirtymän edistämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnistetty hanke kansallisen jakeluinfraohjelman laatimiseksi. Ohjelma kattaa päivitetyn arvion fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran kehityksestä tieliikenteessä, infraa ja ajoneuvokantaa koskevat tavoitteet sekä niiden saavuttamiseen tarvittavat toimet.

Yhdessä kohti nollapäästöjä

Kestävämpiin maatiekuljetuksiin siirtyminen vaatii monen eri toimijan välistä yhteistoimintaa. Ensimmäiseksi isojen kaupunkien välille tarvitaan toimiva julkinen latausverkosto. Se vaatii ajoneuvoteollisuuden, kuljetus- ja logistiikkatoimijoiden, kuljetusten ostajien, energiateollisuuden, kiinteistöjen ja maan omistajien, latausinfratoimijoiden sekä päättäjien välistä jatkuvaa yhteistyötä.

Volvo Trucks järjesti liikenneviranomaisille tilaisuuden, jossa keskusteltiin raskaan liikenteen sähköistymisestä. Yksi isoimmista haasteista on latausverkoston kehittäminen, joka vaatii eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Suuri paine siirtyä nollapäästöisiin kuljetusratkaisuihin on ilmeinen. Ilman kokemusta ei kuitenkaan voi tehdä isoja päätöksiä. Me haluamme näyttää, että täyssähköiset ratkaisut toimivat hyvin myös tehtävissä, joissa on suuret kokonaispainot ja korkea käyttöaste. Yhdessä DB Schenkerin ja muiden kumppaneiden kanssa keräämme kokemuksia sähkökuorma-autosta HCT-käytössä”, Volvo Finlandin toimitusjohtaja Magnus Björklund sanoo.

Volvo aloitti sähkökuorma-autojen sarjatuotannon vuonna 2019. Nykyään sillä on alan laajin tuotevalikoima ja se pystyy tarjoamaan kaikki mallit täyssähköisiä. Volvo Trucks on asettanut maailmanlaajuisesti tavoitteeksi, että puolet myydyistä kuorma-autoista on sähköisiä vuoteen 2030 mennessä.

Ajattelumalli muuttuu siirryttäessä sähköön

Käynnissä on iso murros siirryttäessä kohti nollapäästöisiä maatiekuljetuksia. Kuljetus- ja logistiikkatoimijat miettivät mikä on juuri omiin tarpeisiin soveltuva ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa. ”Siirtyminen sähköiseen raskaaseen liikenteeseen ei tarkoita vain käyttövoiman vaihtumista, vaan se vaatii kokonaan uudenlaista ajattelumallia”, kertoi DB Schenkerin kalustopäällikkö Janne Nummelin

Puolen päivän mittaisessa tilaisuudessa vaihdettiin paljon ajatuksia sekä kuultiin konkreettisia asioita siirtymisestä kestäviin kuljetusratkaisuihin.Lue seuraavaksi