Uutiset

Kuljetuskalusto

Neuvottelukunta turvallisuustekniikalle

Hallitus asetti 23.10.2014 turvallisuustekniikan neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi. Neuvottelukunta toimii työ- ja elinkeinoministeriön apuna painelaitelakia sekä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä annettua lakia koskevissa turvallisuuskysymyksissä.

Lue seuraavaksi