Uutiset

Kuljetuskalusto

Movere etulinjassa

– Kuljettajakoulutus on nähtävä pakon asemesta mahdollisuutena uuden oppimiseen, pohjustaa Movere Oy:n aluepäällikkö Erkki Yliselä avatessaan maataloustuotteiden kuljettajille räätälöityä koulutustilaisuutta Tampereella.

Kuljettaja on toimitusketjun lenkki, joka huolehtii tavarantoimituksesta vastaten omalta osaltaan myös asiakaspalvelusta. Yliselän mielestä nykypäivän kuljettajan on oman työnsä ohella tunnettava asiakkaiden, mutta myös kuljetettavien tuotteiden ominaispiirteet.

– Kuljettaja on usein ainoa tavarantoimittajan edustaja, jonka asiakas kohtaa, muistuttaa Yliselä.

Moveren ohjaamalla, noin 400 yhdistelmää kattavalla kalustolla siirretään vuositasolla reilut kolme miljoonaa tonnia lähinnä maatalouden ja teollisuuden kuljetuksia. Yksittäisten toimitusten määrän lasketaan asettuvan vuodessa noin 250 000 tienoille, joten kuljettajan itsestään ja toimeksiantajastaan välittämällä mielikuvalla on tärkeä merkitys asiakastyytyväisyyden luomisessa.

Yliselän mielestä kiristyvä kilpailutilanne yhdessä lisääntyvän tietotekniikan ja uusien tuotteiden myötä lisää kuljettajien koulutus- ja osaamistarvetta. Viime vuosina entistä merkityksellisimmiksi ovat nousseet myös ympäristö-, turvallisuus- ja laatuasiat. Kaikki nämä osat kiteytyvät osaamiseksi ja palveluksi, jonka onnistumisen mittaa viime kädessä asiakas.

Tarpeeseen räätälöityä koulutusta

Moveren konttorissa päätettiin viime talvena kääriä hihat ammattipätevyysdirektiivin mukaisen koulutuksen järjestämiseksi kuljettajakunnalle. Yhteistyökumppaniksi valikoitui varsin nopeasti SKAL, jonka leiristä löytyy osaamista koulutuksen organisointiin ja sisällönrakentamiseen.

– Koulutuspäivien perusrakenne on mietitty yhdessä toimeksiantajiemme kanssa, jonka jälkeen asiantuntija Sakari Kaikkonen SKAL:sta on muovannut ohjelman direktiivinmukaiseksi, kiittelee Moveren kuljetuspäällikkö Juha Nikkilä.

Moveren ohjaamalla kalustolla kulkee monentyyppisiä tuotteita kuten rakennustarvikkeita, viljaa, lannoitteita, rehuja ja metsäteollisuuden tuotteita. Laajasta tuotevalikoimasta johtuen kuljettajien osaamis- ja koulutustarpeet ovat hyvin erilaisia. Nikkilän mukaan nyt järjestetty koulutus oli suunnattu lähinnä maatalouden vilja- ja lannoitekuljettajille. Rehukuljetusten parissa työskentelevät kuljettajat ovat saaneet koulutusta jo aiemmin viime vuoden aikana ja muut tuoteryhmät tullaan huomioimaan myöhemmin kuluvan vuoden aikana. Erityyppisten koulutusten ansiosta kaikille kuljettajille voidaan tarjota juuri heidän arkeensa liittyvää koulutusta.

– Tavoitteena on tarjota sopimusliikennöitsijöillemme ja heidän kuljettajilleen muutaman päivän koulutuspaketti. Täyttä viiden päivän kokonaisuutta emme tule tarjoamaan, koska koulutustamme voi täydentää helposti esimerkiksi SKAL.n tarjoaman koulutuksen turvin, painottaa Nikkilä.

Asiakastyytyväisyyttä ja brändin rakentamista

Tampereella järjestettyyn koulutukseen osallistui reilut 120 kuljettajaa, jotka saivat päivän aikana rautaisannoksen tietoutta muun muassa Moveren toimeksiantajien ja asiakkaiden tarpeista, toiveista ja tavoitteista. Tilaisuudessa pureuduttiin myös Moveren ja kuljettajien merkitykseen sekä asemaan logistiikkaketjun toimivuuden kannalta. Kuljettaminen onkin joukkuepeliä, jossa tavarantoimittajan, kuljetussuunnittelijan ja kuljettajan on puhallettava yhteiseen hiileen asiakastyytyväisyyden kasvattamiseksi.

Moni kuljettaja kokee olevansa ”vain” kuljettaja, joka huolehtii tuotteiden toimittamisesta asiakkaalle oikealla tavalla oikeaan aikaan. Hankkija-Maatalouden Pirjo Haapasen mukaan kuljettaja yhdessä ajoneuvonsa kanssa on tavarantoimittajan ohella myös merkittävä brändin rakentaja.

– Viljelijä on meille tärkeä kumppani, joka näkee kuljetuksen osana hankintaa. Kuljetuksen pettäminen romuttaa mielikuvan onnistuneesta kaupankäynnistä, mikä muistetaan pitkään. Mielikuvat hankinnan onnistumisista ohjaavat asiakasta ja hänen hankintojaan varsin pitkään.

Haapanen muistutti myös sosiaalisen median, kuten Youtuben ja Facebookin tuomista mahdollisuuksista ja uhkista. Yrityksillä ei ole keinoja rajoittaa näissä yhteisöissä liikkuvaa materiaalia, joten toiminnan on oltava aina julkisuuden kestävää. Kertaalleen internetiin päätynyttä materiaalia on käytännössä mahdotonta pysäyttää tai poistaa.

Lähempänä kuljettajan arkipäivää taasen olivat aihepiirit, joissa puitiin käytännön työtä, kuten lastauksia ja purkauksia eri tehtailla. Päivän aikana perattiin tehtailla tai tuotteiden pakkauksissa kuljettajien mielestä esiintyviä puutteita ja epäkohtia, joita varmasti on olemassa enemmänkin kuin julki tuotiin. Mikähän siinä muuten on, että suomalainen mies kiroaa ja manaa monta epäkohtaa tiukasti katukiveä vasten siinä omassa porukassa, mutta tilaisuudessa, jossa epäkohtiin voitaisiin puuttua, istutaan hiljaa ja huomaamatta. Moni epäkohta olisi korjattavissa pienillä teoilla, jotka tosin edellyttäisivät tiedonkulkua kentältä konttorin ylempiin kerroksiin.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi