Uutiset

Kuljetuskalusto

Moduuleilla yli rajan myös jatkossa

EU:n liikenneministerit eivät hyväksyneet ehdotusta, jolla olisi rajoitettu raskaan liikenteen moduuliyhdistelmien käyttöä jäsenvaltion rajat ylittävässä liikenteessä. Erityisesti Pohjoismaiden välisessä liikenteessä käytettävillä, EU-mitat ylittävillä moduuliyhdistelmillä on selvät positiiviset vaikutukset kuljetustalouteen, päästöihin ja liikenneturvallisuuteen verrattuna lyhyempien yhdistelmien käyttöön.

Kokouksessa Suomea edustanut liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen korosti puheenvuorossaan isojen yhdistelmien rajat ylittävän käytön sallimisen välttämättömyyttä Suomen kaltaiselle maalle.
Jäsenvaltiot olivat asian suhteen jakaantuneet, mutta löydetyssä ratkaisussa säilytetään asiaa koskeva sääntely nykyisellään. Lisäksi komissio antaa lausuman, jossa vahvistetaan tahto nykytilan säilyttämiseen.
”Ratkaisu oli Suomen hyväksyttävissä neuvottelujen tässä vaiheessa, ottaen huomioon kova vastakkainen lobbaus isojen rekkojen käytön rajoittamiseksi. Paras ratkaisu olisi kuitenkin ollut sääntelyn selkiyttäminen rajat ylittävän käytön osalta. Tulemme antamaan Ruotsin tavoin asiaa koskevan lausuman, jossa vielä korostamme Suomelle tärkeitä näkökohtia”, ministeri Virkkunen toteaa.

Lue seuraavaksi