Uutiset

Kuljetuskalusto

Mielipiteet jakava kokonaismassauudistus

Syksyn ajan tienvarsikuppiloissa ja autoilijoiden konttoreissa kulkeneet arvailut kokonaismassojen korotuksista ovat saaneet ympärilleen nyt myös hiukan tietoa. Ministerityöryhmän esitys massojen korotuksista ei kuitenkaan saanut suorittavalta portaalta täysin varauksetonta vastaanottoa. Mielipiteitä tuntuu olevan monenlaisia – kaikki kannassaan vahvoja.

Ministerityöryhmän ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino 9-akselisena saisi olla nykyisen 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Ehdotuksessa esitetään myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia, joilla halutaan ottaa nykyistä korkeammat massat käyttöön heti, vailla investointeja. Ministeriötyöryhmän mukaan väliaikaisella korotuksella halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja pidemmälle ajalle.

Selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä. Ehdotettujen muutosten vuosittaiset logistiikkakustannusten säästöt olisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonaa euroa ja kasvaisivat tämän jälkeen noin 200 miljoonaan euroon vuodessa. Tässä luvussa on otettu huomioon massamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset liikenneverkolle.

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan muutosten toteuttaminen edellyttää vielä asetusmuutosta sekä EU:n komission hyväksyntää. Tavoitteena on, että muutokset saadaan voimaan ensi vuoden alkupuolella.

Ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi:

1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS
– 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t
– 5 -akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t
– 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t
– 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t
– 4 -akselisen auton siltasääntölievennys
– yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys
2. KOKONAISMASSOJEN 5 VUODEN VÄLIAIKAINEN KOROTUS
– 2 -akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t
– 3 -akselinen kuorma-auto 26 t->28 t
– kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t->27t
– 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t

3. KORKEUDEN LISÄYS 4,2 metristä 4,4 metriin

Kuljetusyrittäjät: ”76 tonnin painot eivät kuulu nykykuntoiselle tiestölle”

SKAL:n jäsenyrittäjien mielestä kaavaillut korotukset vaarantavat liikenneturvallisuuden. Jopa 76-tonnisilla yhdistelmillä kuljettaminen edellyttää miljardi-investoinnit toimintaympäristöön. SKAL epäilee hyötyjä, joita kokonaismassojen korotukset toisivat mukanaan. Mahdollista 76 tonnin kokonaismassaa voitaisiin SKAL:n mukaan hyödyntää lähinnä metsäteollisuudessa, maarakennuksessa ja säiliöliikenteessä, mutta sillinkin vain mittavien kalustoinvestointien kautta.

SKAL ehdottaa pysyvää enimmäismassan korotusta 60 tonnista 64 tonniin. Kokonaismassan korotus 76 tonniin tulisi tehdä kokeiluna.

Metsäteollisuus: ”Esitys kokonaispainojen nostamisesta kannatettava”

Kuljetusyritysten asiakaskunnassa kokonaismassojen korotus nähdään sen sijaan myönteisenä ja logistista kilpailukykyä parantavana asiana. ”Eesitys antaa mahdollisuuden puukuljetuksien tehostamiseen ja metsäteollisuuden logistisen kilpailukyvyn parantamiseen. Asetusmuutos on tervetullut valopilkku vallitsevassa haasteellisessa markkinatilanteessa”, sanoo Metsäteollisuus ry:n energia- ja infrastruktuurijohtaja Jouni Punnonen, jonka mukaan tällä päätöksellä ei kuitata vuonna 2015 voimaan astuvan rikkidirektiivin aiheuttamaa 200 miljoonan euron vuosittaista lisälaskua.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi