Uutiset

Kuljetuskalusto

Lokakuun ensirekisteröinnit jäivät syyskuuta vaisummiksi

Lokakuussa ensirekisteröitiin 310 kuorma-autoa, mikä on 9,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Kuorma-autojen rekisteröinnit ovat tammi-lokakuun aikana jääneet 7,5 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemista. Raskaita vähintään 16 tonnin kuorma-autoja on tänä vuonna rekisteröity 2 042, joka on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin lokakuussa 933, joka on 1,1 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Pakettiautoja on ensirekisteröity tänä vuonna 9 185, joka on 16,8 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lokakuussa rekisteröitiin 6 195 uutta henkilöautoa, mikä on 6,3 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Tänä vuonna uusia henkilöautoja on ensirekisteröity yhteensä 69 117, joka jää 19,0 prosenttia viime vuoden vastaavan ajankohdan lukemista. Rekisteröintejä ovat jo pidempään jarruttaneet komponenttipula ja logistiikan pullonkaulat.

Fossiilisten polttonesteiden kulutus on vähentynyt tieliikenteessä viime vuosina

Liikenteen energiankulutus kasvoi viime vuonna 3,6 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna, sillä vuonna 2020 liikkuminen oli koronapandemian takia rajoitettua ja matkojen ja kuljetusten määrä väheni selvästi vuoteen 2019 verrattuna.

Tieliikenteen fossiilisten polttoaineiden kulutus oli viime vuonna pienempää kuin kertaakaan 1990-luvun jälkeen. Fossiilisen bensiinin ja dieselin kulutus laski viime vuonna 5 prosentilla vuoteen 2020 verrattuna. Polttoaineenkulutusta ovat vähentäneet viime vuonna 18 prosenttiin noussut uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite sekä autokannan energiatehokkuuden paraneminen.

Kaasun ja sähkön yhteenlaskettu osuus tieliikenteen energiankulutuksesta oli viime vuonna noin 1,1 prosenttia. Sähkön osuus on vielä pieni, sillä autokannassa on vasta hieman yli 140 000 ladattavaa autoa

”Sähkön osuuden tieliikenteen energiankulutuksesta on arvioitu kasvavan hieman yli 3 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja noin 7 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, kun ladattavien autojen osuus autokannasta kasvaa. Julkisista latauspisteistä ladattava uusiutuva sähkö olisikin perusteltua lisätä jo nyt jakeluvelvoitteen piiriin, jotta polttoainejakelijoilla olisi tulevaisuudessa useampia vaihtoehtoja täyttää kasvavaa jakeluvelvoitetta”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Polttoaineiden historiallisen suuri hinnannousu on vähentänyt niiden myyntiä vain vähän

Bensiinin hinta on tänä vuonna kivunnut keskimäärin 30 prosenttia ja dieselin 40 prosenttia viime vuodesta geopoliittisen tilanteen aiheuttaman energiakriisin seurauksena. Vaikka polttonesteiden hinnat ovat nousseet rajusti, polttonesteiden myynti on vähentynyt suhteellisen vähän. Bensiinin myynti väheni Tilastokeskuksen kokoamien polttoaineiden myyntitilastojen perusteella tammi-kesäkuussa noin 5,0 prosentilla ja dieselin 2,9 prosentilla vuoden 2021 alkupuoliskoon nähden.

Liikennepolttoaineet ovat monille kotitalouksille välttämättömyystuotteita, sillä autolle ei usein ole vaihtoehtoista kulkutapaa. Dieselin kysyntä reagoi hintojen nousuun bensiiniä vähemmän, sillä varsinkaan tiekuljetuksissa ei yleensä ole vaihtoehtoista tapaa kuljetustehtävän hoitamiseen. Noin 70 prosenttia tieliikenteessä käytetystä dieselpolttonesteestä käytetään tavaraliikenteessä.

Polttoaineiden hinnannousun paineita tulisi hillitä uusiutuvien polttoaineiden verotasoa alentamalla ja ammattidieselin käyttöönotolla. Ammattidiesel mahdollistaisi sen, että osa valmisteverosta voitaisiin palauttaa kuljetusyrityksille.

”Ammattidieseliä koskeva lainsäädäntö tulisi valmistella pikaisesti. Se purkaisi osaltaan myös inflaatiopainetta sekä kaupan ja teollisuuden kustannuksia, sillä pääosa palautuksesta siirtyisi kuljetusten hintoihin. Ammattidiesel onkin nähtävä ensisijaisesti investointina logistiikkakustannusten alentamiseen”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.Lue seuraavaksi