Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenteen datasta uusia älypalveluja

Ensimmäinen Liikennelabran eli liikenteen sähköisten palveluiden edistämishankkeen puitteissa tehty viranomaisten ja yritysten välinen sopimus tietojenhankinnasta on solmittu. Uudentyyppisen yhteistyön tarkoituksena on mahdollistaa uusien sähköisten palveluiden rohkeat ja ennakkoluulottomat kokeilut ja tarjota liikennedataa laajempaan käyttöön.

Trafin ja Liikenneviraston tekemä sopimus Soneran kanssa mahdollistaa suoraan ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon hyödyntämisen uudella tavalla liikenteen sähköisten palveluiden kehittämisessä. Ajoneuvoista kerättävän liikennetiedon lisäksi Liikennelabra-yhteistyönä pyritään hankkimaan myös liikenne-, sää- ja kelitietoa. Tietoa ei kerätä automaattisesti, vaan keruu perustuu aina käyttäjän suostumukseen ja vapaaehtoisuuteen.

Trafi anonymisoi hankitut tiedot muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten käyttöön. Kokeilun ansiosta myös muilla toimijoilla on mahdollisuus tehdä sopimuksia tiedon käytöstä suoraan tiedon omistavan yrityksen kanssa mm. rajapintasovellusten kautta. Tavoitteena on, että eri puolilla muodostuvaa liikennedataa saataisiin uusien palveluiden käyttöön, ja toimijoilla olisi aikaisempaa paremmat mahdollisuudet yhdistellä dataa eri lähteistä ja tarjota loppukäyttäjille laadukkaampia liikkumisen palveluja.

Liikennelabra-hanke on liikenne- ja viestintäministeriön vetämä, älyliikenteen palvelumarkkinoita sparraava kokeiluhanke. Sen tarkoituksena on edistää tieliikenteen uusien sähköisten palveluiden ja uudentyyppisten toimintamallien pilotointia, palvelumarkkinoiden aktivointia sekä edistää osaltaan myös liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Lue seuraavaksi