Uutiset

Kuljetuskalusto

Liikenne palaa moottoritielle Puuppolan ja Vehniän eritasoliittymien välillä 1. elokuuta

Vt 4 Kirri–Tikkakoski-hankkeen moottoritien päällystystyö Puuppolan ja Vehniän eritasoliittymien välillä valmistuu heinäkuun loppuun mennessä. Liikenne palaa moottoritielle Puuppolan ja Vehniän eritasoliittymien välillä 1. elokuuta 2023. 

Hankealueen pohjoispäässä Vehniän eritasoliittymän liitosrakenteiden päällystys- ja kaistamerkintätyöt jatkuvat siten, että ne valmistuvat viikon 33 aikana.  

”Vehniän eritasoliittymässä on käytössä työnaikaiset liikennejärjestelyt, jotka vaikuttavat molempiin ajosuuntiin. Kiitämmekin tienkäyttäjiä maltista liikenteessä ja työnaikaisten opasteiden tarkasta seuraamisesta”, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen toteaa. 

Päällystystyöt Kirrin ja Puuppolan eritasoliittymän välillä jatkuvat

Kirrin ja Puuppolan eritasoliittymien välillä moottoritien päällystystyöt jatkuvat 30.8. asti. Työt aiheuttavat jonkin verran haittaa liikenteelle.

Päällystystöiden aikana ajoneuvoliikenne kulkee moottoritiellä Kirrin eritasoliittymän ja Puuppolan eritasoliittymän välillä siten, että käytössä on aina yksi ajokaista suuntaansa. Rinnakkaistie on käytössä normaalisti. 

Nopeusrajoitukset moottoritiellä työmaan eri kohdissa Kirrin eritasoliittymän ja Puuppolan eritasoliittymän välillä vaihtelevat 30-60 km/h.

Päällystystöistä aiheutuu jonkin verran liikennehaittaa, joten tienkäyttäjien kannattaa varata normaalia enemmän matka-aikaa kyseiselle tieosuudelle.  

Koko hankealueella tehdään myös viimeistely- ja takuutöitä. Työt kestävät lokakuun loppuun saakka. 

Lue seuraavaksi