Uutiset

Kuljetuskalusto

Uudet valtatien 4 väylät avataan liikenteelle

Simossa Väyläviraston urakoissa otetaan uudet valtatien väylät käyttöön Etappitien ja Simojoen välillä 31.7.2023 ja Ranuantien eritasoliittymän kohdalla viikolla 31. Kiertotiejärjestelyt poistuvat silloin käytöstä. Monia työvaiheita tehdään edelleen valtatiellä ja muilla väylillä, mutta kiertoteitä ei enää tarvita.

Simon kohdan urakoissa on menossa viimeistelytöitä ja kokonaan työt valmistuvat syyskuussa. Tällä hetkellä isoimmat käynnissä olevat työt ovat päällystystyöt, melunsuojaustyöt sekä nurmetus- ja istutustyöt. Myös monia pienempiä työvaiheita on vielä käynnissä. 

”Vaikka kiertotiet poistuvat käytöstä, on vielä monien työvaiheiden töitä käynnissä syyskuulle saakka ”, kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Keijo Heikkilä. Kiertoteiden poistuminen käytöstä näkyy erityisesti Etappitiellä, jonka kautta nelostien liikenne on ohjattu marraskuusta saakka.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa seuraavalta verkkosivuilta:

Vt 4 liittymien parantaminen Simossa – Väylävirasto (vayla.fi)

Lue seuraavaksi