Uutiset

Kuljetuskalusto

Lapissa korjataan siltoja tänä vuonna 4,7 miljoonalla eurolla

Lapissa on 1 357 maantiesiltaa, joista 5–8 peruskorjataan tai uusitaan vuosittain. Näiden lisäksi noin 30 sillalle tehdään pieniä ylläpitokorjauksia, kuten kaiteiden ja päällysteiden uusimisia. Siltoja korjataan vuonna 2021 noin 4,7 miljoonalla eurolla.

Tyypillinen peruskorjattava silta on 1960- tai 1970-luvulla rakennettu teräsbetoninen silta, joita Lapin silloista on lähes kolmannes. Peruskorjaustarpeeseen vaikuttavat esimerkiksi päällysteiden alla olevan vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen, kaiteiden puutteet ja vauriot sekä liikuntasaumalaitteiden vauriot.

Siltojen korjaus- ja rakennustyöt ovat vilkkaimmillaan touko–lokakuussa. Tavallisesti ensin korjataan tai uusitaan sillan reunapalkit ja kaiteet, jolloin liikennehaitta on yleensä kohtalaisen pieni. Liikennejärjestelyihin enemmän vaikuttava työvaihe on vesieristeiden ja mahdollisten liikuntasaumalaitteiden uusiminen. Silloin liikenne joudutaan yleensä siirtämään kiertotielle tai toiselle ajokaistalle kaksisuuntaisena, jolloin liikenteellä oleva tila on normaalia kapeampi.

Siltojen korjaamiset ja uusimiset aiheuttavat yleensä aina häiriötä tieliikenteelle, etenkin vilkasliikenteisillä väylillä. Autoilijoiden toivotaan olevan kärsivällisiä ja tarkkaavaisia sekä noudattavan nopeusrajoituksia työmaan kohdalla, jotta onnettomuuksilta vältytään.

Lapin ELY-keskuksen merkittävimmät siltahankkeet vuonna 2021 ovat:

  • Vikajoen sillan uusiminen kantatiellä 82 Rovaniemellä
  • Suukosken sillan uusiminen maantiellä 926 Tervolassa
  • Äkäsjoen sillan korjaus maantiellä 940 Kolarissa
  • Martin sillan korjaus maantiellä 9671 Savukoskella
  • Puojoen sillan uusiminen maantiellä 19695 Pellossa
  • Rytikarin raittisillan uusiminen maantiellä 925 Kemissä

Näiden lisäksi valtatien 4 liittymien parantamishankkeen yhteydessä Simossa rakennetaan uusi Karsikon eritasoliittymä ja levennetään nykyistä Karsikon alikulkukäytävää. Maantien 955 parantaminen välillä Köngäs – Hanhimaa hankkeen yhteydessä Kittilässä peruskorjataan ja levennetään Lismajoen silta sekä rakennetaan uusi Sokkaporan alikulkukäytävä. Raja-Joosepin rajanylityspaikan parantamishankkeen yhteydessä kantatiellä 91 Inarissa rakennetaan uusi Raja-Joosepin poroestesilta.

Lue seuraavaksi