Uutiset

Kuljetuskalusto

Kunnon eväät kuljetusalalle jatkokoulutukset jo hankittuna

GLi on järjestänyt Pääkaupunkiseudulla jo useita työvoimapoliittisia koulutuksia jakeluautonkuljettaja-nimikkeen alla. Tämän syksyn kurssilla on 17 kurssilaista. Elokuun alkupuolella alkanut kurssi päättyy joulukuulla. Kurssi koostuu 6-7 viikosta teoriaopintoja ja kolmen kuukauden työharjoittelusta.

”Jakeluautonkuljettajakoulutus-nimi muuttuu paremmin käytäntöön sopivaksi kuorma-autonkuljettajakoulutukseksi. Jakelu-nimike on hämännyt opiskelemaan hakevia ihmisiä jonkin verran ja sen takia kurssin nimi tulee muuttumaan”, täsmentää projektipäällikkö Juha Nevalainen GLi:stä. Pohjavaatimuksena kurssille on B-luokan ajokortti, joka korotetaan kurssilla C-luokkaan. Myös C-kortillisia ja CE -kortillisia opiskelijoita on ollut koulutuksissa mukana.

”Kurssilla annetaan kaikki pelimerkit hakea kuljetusalan töitä. Työnantajat ovat yllättyneet positiivisesti esimerkiksi, että opiskelijoilla on hankittuna kaikki vaadittavat direktiivin mukaiset jatkokoulutuspäivät”, kertoo kurssia vetävä logistiikkainsinööri Antti-Jussi Kallio. ”Työllistymisprosentti näiltä kursseilta on ollut hyvä, noin 70 -80 prosenttia. Monet ovat kirjoittaneet työsopimuksen jo ennen kurssin päättymistä.”

”Moni on tämän kurssin pohjalta lähtenyt opiskelemaan vielä lisää alaa yhdistelmä- tai linja-autokursseilla, onpa jokunen alkanut suorittaa logistiikan perustutkintoakin. Kurssilaisilla on ollut kiitettävästi omaa aktiivisuutta hankkia harjoittelupaikkoja. Jos kurssilainen ei jostakin syystä itse onnistu paikkaa löytämään, me autamme häntä siinä. ”

”REAK, Ensiapu, ADR kappaletavara-ajolupa, hygieniapassi sekä tieturva”, luettelee Kallio kurssilla käytäviä koulutuspäiviä, joista saa jatkokoulutuspäivämerkinnän AKE:n rekisteriin. ”Lisäksi on mahdollista suorittaa trukki- sekä asiakaspalvelukoulutus. Ensiapu ja hygieniapassikoulutukset toteutetaan yhteistyökumppanien kanssa, muut koulutukset ovat GLi:n omaa tuotantoa.”

Ennakoiva ajo

”REAK-koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle taito välttää vaaratilanteita ja tiedostaa ammattikuljettajan vastuu liikenneturvallisuudesta. REAK-koulutuksia painotetaan tietoisesti tähän aikaan vuodesta, jotta haasteellisimpaan vuodenaikaan olisi asiat tuoreessa muistissa”, sanoo Nevalainen.

Ennakoivan ajon kurssi on ainoana kaikille pakollinen kurssi. Se on perusasioiltaan sama niin henkilö- kuin tavaraliikenteen kuljettajille, mutta painotus on ryhmäkohtaisesti erilainen. Tämän ryhmän kohdalla keskityttiin pitkälle aivan perusasioihin, sillä keskimäärin oppilailla oli vain vähän kokemusta kuljetustehtävistä.

GLi:n REAK-koulutusmateriaaliin kuuluu noin 200 diaa ja runsaasti videomateriaalia. ”Kaikkia dioja ei käydä läpi eikä samalla tavalla kaikkien kanssa, vaan kurssilaisten taustaan soveltaen”, huomauttaa Nevalainen. Kurssimateriaaliin sisältyy useita videopätkiä ja animaatioita tapahtuneista kolaritilanteista. Näiden pohjalta käydään keskusteluja ja kurssilaiset saavat suorittaa itsemietintää ja tutkia asiaa eri näkökulmista.

Päivän koulutustilaisuus ei ollut pitkästyttävä, mistä kiitos juohevasti esiintyvän kouluttajan sekä keventävän videomateriaalin, vaikka asia oli pitkälle vanhan jo ennestään tuttujen asioiden kertausta. GLi:n kouluttajat ovat olleet itsekin runsaasti tien päällä ja heillä kaikilla on vuosien kokemus logistiikka-alalta, mikä antaa koulutustilaisuudelle paljon.

GLi

GLi järjestää monipuolista koulutusta kuljetusalan tarpeisiin. Kuljettajien jatkokoulutusta järjestetään ympäri Suomen, räätälöityinä paketteina yksittäisille kuljetusyrityksille, useamman yrityksen yhteishankkeena ja yksittäisille kuljettajille.

”Uuden työvoiman tuomiseksi alalle järjestämme tämän työvoimapoliittisen koulutuksen lisäksi yrityksille rekrytointikoulutuksia, jotka ovat räätälöity yrityksen tarpeisiin. Lisäksi meillä on oppisopimuskoulutusta, joka tähtää logistiikan perustutkintoon, ja näitä ryhmiä meillä on seutukunnittain”, kertoo Nevalainen. ”Oppisopimuksen yhteydessä ei voida antaa direktiivin mukaista lisäkoulutusta, tästä ollaan hyvin tarkkoja.”

”Järjestämme myös liikenneyrittäjäkoulutusta sekä tavara- että henkilöliikenteeseen. Kurssin suorittanut ja Ajoneuvohallintokeskuksen kokeen läpäissyt henkilö voi hakea liikennelupaa. Lisäksi GLi:llä on runsas tarjonta ADR-koulutuksia”

Yrityksille on tarjolla myös taloudellisenajonkursseja henkilöautokalustolla. ”Monet yritykset ovat osanneet laskea, että työsuhdeautojen polttoaineenkulutuksesta on saatavissa huomattaviakin säästöjä pelkän ajotavan muutoksella.”

www.gli.fi

Juha Kuusjärvi

Lue seuraavaksi