Uutiset

Kuljetuskalusto

Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy on vuoden 2021 SKAL Kuljetusyritys

Jyväskyläläisen Jylhän toimintaa leimaa uusien ratkaisujen rohkea käyttöönotto, henkilöstöstä huolehtiminen ja asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen. Yhtiö on kyennyt kasvamaan ja tehostamaan toimintaansa yhdistelemällä erityyppisten asiakkaiden tarpeita kotimaisessa ja Euroopan-liikenteessä. Se on investoinut riskitietoisesti ja älykkäästi. Asiakaspalautteen mukaan Jylhä erottuu muista nöyryydellä tekemiseen, joustavuudella, luotettavuudella ja asiakaspalvelulla. Nämä ansiot toivat yritykselle vuoden 2021 SKAL Kuljetusyritys -palkinnon.


Kuva yllä: Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy palkittiin toimitiloissaan Jyväskylässä. Kuvassa yrityksen seuraavaa polvea edustava kuljetuspäällikkö Tommi Jylhä, toimitusjohtaja Pekka Jylhä sekä Reetta Jylhä, joka hoitaa yrityksessä markkinointia ja kehitysprojekteja.


Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy sai alkunsa vuonna 1961 muuttoihin erikoistuneesta yhden miehen ja auton yrityksestä. Toiminta säilyi useita vuosia pienimuotoisena. Vuonna 1989 Jylhä aloitti ensimmäisenä suomalaisena kuljetusyrityksenä kukkien tuontikuljetukset Euroopasta. 1990-luvulla Jylhä laajensi Euroopan-kuljetuksiaan useampiin yhdistelmiin ja asiakkaisiin. Tehokkuus kasvoi, kun se alkoi kuljettaa kukkia ja elintarvikkeita samoilla lämpösäädellyillä ajoneuvoyhdistelmillä.

Jylhän strategiana on varmistaa toimitusketjun sujuvuus ja laatu pitämällä se pitkälti omissa käsissä. Huolella räätälöidyn toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta yhtiö pystyy seuraamaan lukuisten eri asiakkaiden tavaravirtoja reaaliaikaisesti. Oma kalusto ja terminaaliverkosto mahdollistavat kuljetusten tehokkaan yhdistelemisen ja korkean täyttöasteen. Monipuolisesti varustellut terminaalit sijaitsevat Helsingin Vuosaaressa ja Jyväskylässä sekä Alankomaiden Aalsmeerissa, Maasdijkissa ja Saksan Lyypekissä. Pienen ja ketterän alihankintaverkoston avulla yhtiö pystyy muun muassa tasoittamaan sesonkihuippuja.

Jylhä on luonut uusia käytäntöjä kuljetusalalle ja ottanut ennakkoluulottomasti käyttöön uutta teknologiaa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Jylhän 24/7 -päivystyksen ansiosta ongelmatilanteisiin löytyy osaaja vuorokaudenajasta riippumatta. Vuosaaren terminaalille on hankittu muutama vetomestari eli terminaalitraktori varmistamaan trailereiden ja konttien tehokas ja nopea toiminta. Tehokkuutta lisäävää palvelua ostavat myös ulkopuoliset toimijat. Uutta teknologiaa edustaa muun muassa NASA:n kehittämä Airocode-ilmanpuhdistusteknologia, joka varmistaa kuljetettaville tuotteille puhtaan ilman koko kuljetuksen ajan. Puhdistus pidentää kukkien käyttöikää, lisää hedelmien myyntiaikaa ja pienentää hävikkiä, lisäten siten ympäristöystävällisyyttä. Jylhä on myös ottanut käyttöön ensimmäisenä suomalaisena kuljetusyrityksenä nesteytettyä maakaasua hyödyntävän rekan Euroopan-liikenteessä.

Jylhä ponnistelee jatkuvasti asiakastyytyväisyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisäämi­seksi. Se perusti ensimmäisenä suomalaisyrityksenä vaihtomiesjärjestelmän Saksan Travemünden ja Alankomaiden väliseen liikenteeseen. Järjestelmä mahdollistaa auton liikkumisen jopa 20 tuntia kuljettajan vaihtuessa, mikä lisää toimituksen tehokkuutta. Kuljettajien ei tarvitse yöpyä tien päällä, sillä Jylhä on hankkinut asuntoja heidän käyttöön­sä. Pääsevätpä kuljettajat saunomaankin Saksan terminaalissa! Työntekijöiden palkitsemis­järjestelmään sisältyy vapaaehtoinen eläkevakuutus, jonka suuruuteen voi itse vaikuttaa esimerkiksi ajotavalla ja asiakaspalvelun laadulla. Työntekijöiden viihtyminen heijastuu asiakaskokemukseen. Monet asiakkuudet ovat jatkuneet, syventyneet ja laajentuneet vuosikymmenten ajan.

Tätä nykyä Jylhän kalusto liikkuu säännöllisesti Suomen, Alankomaiden, Belgian, Saksan, Ruotsin, Tanskan, Espanjan, Italian ja Ranskan sekä Ison-Britannian välillä. Yrityksessä työskentelee 115 kuljetusalan ammattilaista täydennettynä noin 15 ajoneuvon alihankintaverkostolla. Laajentumisesta huolimatta Jylhä on säilynyt puhtaasti perheyrityksenä. Palveluvalikoimassa ovat edelleen muutto- ja elintarvikekuljetukset, joista toiminta aikoinaan alkoi. Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy:lle on myönnetty vuonna 2020 ISO 9001 -laatusertifikaatti ja ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

”Tänä vuonna etsittiin yritystä, jolla on kykyä luoda kasvua strategisten kumppanuuk­sien avulla ja vastuullisesti. Jylhän panostus laajan ja monimuotoisen asiakaskun­tansa korkealaatuiseen palvelemiseen ja työntekijöiden sitouttamiseen teki lautakun­taan suuren vaikutuksen. Kun tähän lisätään toiminnan pioneerimäisyys ja kansain­välisyys, Jylhä on onnistunut tavoitteissaan poikkeuksellisen hyvin”, arvioi lautakun­nan puheenjohtaja, liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Olli-Pekka Rantala.

Yritystä esitti palkittavaksi SKAL Keski-Suomi ry.

Kuljetus ja Muutto O. Jylhä Oy
Perustettu: 1961
Kotipaikka: Jyväskylä
Omistajat: Pekka, Markku, Tommi ja Seija Jylhä
Toiminta-alue: Suomi ja Eurooppa
Liikevaihto: 31,5 miljoonaa euroa (2020)
Henkilöstö: 115
Kalusto: 58 puoliperä- tai täysperävaunun vetoautoa; kolme HCT-yhdistelmää; 120 lämpösäädeltyä ja
20 pressuperävaunua; 6 jakeluautoja, kaksi pakettiautoa
Terminaalit: Jyväskylässä, Helsingissä, Saksassa ja Alankomaissa.
Kuljettaa: Kappaletavara-, elintarvike- ja lämpösäädellyt kuljetukset sekä kone- ja laitekuljetukset.
Asiakkaat: Päivittäistavarakaupan keskusliikkeet, puutarha-ala, teollisuuden vientiyritykset sekä ulkomaalaiset kuljetus- ja logistiikkayritykset. Muuttokuljetuksissa on asiakkaina kuluttajia ja yrityksiä.
Tytäryhtiöt: O. Jylhä Logistik GmbH (Saksa) terminaalipalveluissa

SKAL Kuljetusyritys on valittu vuodesta 1989 alkaen. Valinnan perusteena on yrityksen tavaraliikenteessä toteuttama esimerkillinen kehitystyö, yritystoiminta tai vastaava, tai alan yrittäjien ja yritystoiminnan ulkoisen kuvan sekä arvostuksen lisäämiseksi tehty työ. Palkittava kuljetusyritys saa kiertopalkinnon ja patsaan. Palkinnon lahjoittaa Neste Oyj.

SKAL Kuljetusyritys -valintalautakunta 2021
osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, Liikenne- ja viestintäministeriö (puheenjohtaja)
toimitusjohtaja Pasi Anteroinen, Liikenneturva
johtaja Jukka Impiö, Pohjola Vakuutus
toimittaja Kyösti Jurvelin, Kauppalehti
poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, Poliisihallitus
myynti- ja markkinointijohtaja Tuomas Kulola, Neste Oyj
puheenjohtaja Jani Ylälehto, SKAL
viestintäpäällikkö Heini Polamo, SKAL (sihteeri)

Lue seuraavaksi