Uutiset

Kuljetuskalusto

Koulutusta simulaattorilla

Kuorma- ja linja-autosimulaattoreita on käytetty kuljettajien peruskoulutuksessa jo muutaman vuoden ajan varsin myönteisin tuloksin. Tämän perusteella TTS koulutus onkin päättänyt tuoda simulaattorikoulutuksen myös alalla jo toimivien kuljettajien ulottuville.

”Olemme ottaneet simulaattorikoulutuksen osaksi ammattipätevyysdirektiivin mukaista koulutusta”, kertoo TTS koulutuksen koulutusvastaava Tuure Säkkinen, jonka mukaan simulaattori on erinomainen työkalu varsinkin poikkeavien liikennetilanteiden harjoittelussa.

Simulaattori mahdollistaa turvallisen ja kustannustehokkaan ajoharjoittelun esimerkiksi liukkaalla kelillä tai viallisella ajoneuvolla.

”Ajoalustan liukkautta voi säädellä, samoin sateen ja tuulen määrää tai suuntaa voidaan muuttaa kesken ajon. Simulaattori mahdollistaa myös harjoittelun jarruvikaisella autolla ja voidaanpa kesken ajon saada aikaan myös rengasrikko”, kertoo simulaattorikoulutuksesta vastaava Mikko Rautio.

Simulaattorin kiistaton etu esimerkiksi ajoharjoittelurataan verrattuna on sen turvallisuuden mukanaan tuoma taloudellisuus. Virtuaalimaailmassa liikennemerkkiin osuminen tahi ajoneuvon kaataminen ojaan väistöyrityksen seurauksena aiheuttaa lähinnä henkisiä vaurioita. Ajoharjoitteluradalla tapahtuvalla ulosajolla sen sijaan saattaa olla huomattaviakin taloudellisia vaikutuksia.

Tunnelma simulaattorin ohjaamossa on hyvin todenmukainen, vaikka peilit ja maisema onkin korvattu tietokoneen näytöillä. Pieni totutteluajo on kuitenkin paikallaan ennen tositoimiin ryhtymistä, sen verran erilainen on ajotuntuma.

Vastaus toiveeseen

Jatkokoulutusvaatimukset täyttävä simulaattorikoulutus on otettu osaksi ennakoivan ajamisen koulutusta, johon kuuluu myös teoriaosuus. Seitsemästä oppitunnista koostuvaan koulutukseen kuuluu kahden tunnin simulaattoriosuus ja juuri tämän vuoksi kurssin osallistujamäärä joudutaan pitämään totuttua pienempänä, noin kymmenessä henkilössä.

Simulaattorin avulla tapahtuva koulutus on toki perinteistä luokkaopetusta hinnakkaampaa.

”Simulaattorikoulutus pyörii samanaikaisesti luokkaopetuksen kanssa, joten tarvitsemme kurssipäivän läpiviemiseksi kaksi opettajaa”, muistuttaa Säkkinen, jonka mukaan simulaattorin käytöstä syntyvät kustannukset ovat hyvin kilpailukykyiset perinteisen ajoharjoittelupäivän tuomiin kustannuksiin verrattuna.

Säkkisen mukaan simulaattorin ottaminen osaksi jatkokoulutusta on vastaus alan yrittäjien toiveeseen. Erityisesti useat linja-autoalan yrittäjät ovat peräänkuuluttaneet mahdollisuutta simulaattorilla tapahtuvaan ajoharjoitteluun jatkokoulutuksen puitteissa.

Simulaattoriharjoitukset ovat pääosin lyhyitä, kestoltaan korkeintaan kahdeksan minuutin harjoituksia, joissa oppiminen ja harjoittelu on kohdennettu hyvin rajattuun sektoriin. Harjoitusten avulla voidaan mitata esimerkiksi kuljettajan reaktioaikaa tai toimintaa hätätilanteissa. Nopeuden vaikutus jarrutusmatkan pituuteen selviää sekin erittäin hyvin simulaattorissa.

”Liikenteessä jokainen tilanne voidaan elää vain kerran, simulaattorin kanssa samaa liikennetilannetta voidaan käydä läpi useaan kertaan vaikkapa eri tilannenopeuksilla, jolloin konkretisoituu nopeuden vaikutus reaktioaikaan ja jarrutusmatkaan eli liikenneturvallisuuteen”, muistuttaa Säkkinen.

TTS koulutus hankki ensimmäisen linja-autosimulaattorin Vantaan toimipisteeseen vuonna 2004, kuorma-autosimulaattori otettiin käyttöön muutamaa vuotta myöhemmin. Simulaattoreiden perusrakenne on edelleen sama, mutta ohjelmistojen päivityksiä tehdään säännöllisesti mahdollisimman todenmukaisen ajotuntuman takaamiseksi. Valikoimassa on kaikkiaan viisi erilaista linja-autotyyppiä, kuorma-autoja ja yhdistelmäajoneuvoja sen sijaan on valittavissa kymmeniä.

Kuorma- ja linja-autosimulaattoreita on käytetty kuljettajien peruskoulutuksessa jo muutaman vuoden ajan varsin myönteisin tuloksin. Tämän perusteella TTS koulutus onkin päättänyt tuoda simulaattorikoulutuksen myös alalla jo toimivien kuljettajien ulottuville.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi