Uutiset

Kuljetuskalusto

Kohta nostetaan kokonaismassoja

Ministerityöryhmä linjasi sekä pysyviä että väliaikaisia korotuksia. Jatkossa Suomen tieverkolla suurin sallittu ajoneuvoyhdistelmän kokonaispaino saisi olla 60 tonnin sijasta 76 tonnia. Ministerityöryhmä esittää myös viiden vuoden väliaikaisia korotuksia. Väliaikaisella korotuksella halutaan ottaa nykyistä korkeammat massat käyttöön heti, vailla investointeja. Ministeriötyöryhmän mukaan väliaikaisella korotuksella halutaan tasoittaa kuljetusalan yritysten investointeja pidemmälle ajalle.

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamien selvitysten ja laskelmien mukaan suurempien raskaan liikenteen ajoneuvojen salliminen toisi huomattavia taloudellisia hyötyjä. Liikenneviraston arvioiden mukaan ehdotettujen muutosten vuosittaiset logistiikkakustannusten säästöt olisivat ensimmäisinä vuosina noin 60 miljoonaa euroa ja kasvaisivat tämän jälkeen noin 200 miljoonaan euroon vuodessa. Tässä luvussa on otettu huomioon massamuutosten aiheuttamat lisäkustannukset liikenneverkolle.  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n selvitysten mukaan päästökustannukset vähenisivät.

Muutosten toteuttaminen edellyttää vielä asetusmuutosta sekä EU:n komission hyväksyntää. Tavoitteena on, että muutokset saadaan voimaan ensi vuoden alkupuolella.

Ehdotus mitta ja massa -strategian osatoteutukseksi:

1. KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS

– 4 -akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t
– 5 -akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t
– 8 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t
– 9 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t
– 4 -akselisen auton siltasääntölievennys
– Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys

2. KOKONAISMASSOJEN 5 VUODEN VÄLIAIKAINEN KOROTUS

– 2 -akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t
– 3 -akselinen kuorma-auto 26 t->28 t
– kuorma-auton 3 akselinen teli 24 t->27t
– 7 -akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t

3. KORKEUDEN LISÄYS 4,2 m->4,4 m:iin

Lue seuraavaksi