Uutiset

Kuljetuskalusto

Kesla Oyj ja Epec Oy ovat allekirjoittaneet koneenohjaustuotteiden markkinointiin ja kehittämiseen liittyvän yhteistyösopimuksen

Sopimuksen tavoitteena on tarjota Keslan kasvavalle asiakaskunnalle valmiiksi tehdasasennettuna alan kehityksen kärjessä olevat Epec Load Optimizer -kuormainvaakaratkaisut.

Valmiiksi tehdasasennetuilla kehittyneillä vaakajärjestelmillä pystytään tarjoamaan Keslan asiakaskunnalle ratkaisut joilla tehostetaan aines- ja energiapuun kuljetuslogistiikkaa välttämällä sekä ali- että ylikuormilla tapahtuvat kuljetukset. Kehittyneet kuormainvaakajärjestelmät pystyttäneen lähitulevaisuudessa kytkemään myös metsäteollisuuden puunhankintajärjestelmiin jolloin puunhankinnan logistista tehokkuutta pystytään tietoteknisesti edelleen tehostamaan.

Nyt solmittu yhteistyösopimus mahdollistaa Keslalle Epecin laaja-alaisen osaamisen hyödyntämisen Keslan kehittäessä uusia koneenohjausratkaisuja myös muihin tuotteisiinsa liittyen.

”Tämä yhteistyö yhdistää Epecin vahvan koneenohjaustuotteiden osaamisen Keslan vahvaan metsäteknologiseen osaamiseen jonka tuloksena pystytään tarjoamaan metsäalan asiakkaille entistä kilpailukyisempiä ratkaisuja ja palveluja” toteaa Kesla Oyj:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

”Sopimus on Epecille tärkeä yhteistyön avaus ja sen myötä uskomme saavuttavamme optimaalisen kattavuuden ja palvelukyvyn nykyisille ja uusille asiakkaillemme. Sopimuksen osapuolet pystyvät keskittymään niihin rooleihin ja tehtäviin, joissa kukin on erinomaisella tasolla”, toteaa Epec Oy:n toimitusjohtaja Jouni Matikainen.

Nyt solmittu yhteistyö Epecin kanssa on osa Keslan tavoitetta hakea alan johtavia yhteistyökumppaneita liiketoiminnan eri osa-alueille. Alan johtavat yhteistyökumppanuudet vahvistavat Keslan kansainvälistä kilpailukykyä ja näkyvyyttä.

Epec Oy on vuonna 1978 perustettu liikkuvien työkoneiden koneenohjausjärjestelmiin keskittynyt ratkaisutoimittaja. Lisätietoja: www.epec.fi

Lue seuraavaksi