Uutiset

Kuljetuskalusto

Kännykkärikkomuksesta ajokieltoon

Liikenneturvan tarkkailussa ohiajaneista kuljettajista kahdeksan prosenttia puhui ajon aikana kännykkään niin, että piti sitä kädessään. Vain puolet autoilijoista tietää, että kännykkärikkomus voi johtaa ajokieltoon.

Liikenneturva tarkkaili matkapuhelimien ajon aikaista käyttöä keväällä 2013. Neljällä, nyt jo kymmenen vuoden ajan seuratulla paikkakunnalla, tehtiin 7214 havaintoa autoilijoista, joista matkapuhelimeen ilman handsfree-laitetta puhui kahdeksan prosenttia. Puhelimia käytettiin liikenteessä hieman harvemmin kuin edellisvuonna (9 %).

Tieliikennelain mukaan mitään viestintälaitetta ei saa ajon aikana käyttää niin, että oman ajoneuvon hallinta tai liikenteen seuraaminen häiriintyy. Puhelimeen puhuminen ilman handsfree-laitetta on yksiselitteisesti kiellettyä.

Ajokielto tunnetaan heikosti

Matkapuhelimen ajon aikainen käyttö lisättiin kesäkuussa 2011 osaksi ajokieltoharkinnassa huomioitavia rikesakkorikkomuksia, eli rikkomuksia, jotka toistuessaan (4 kertaa kahden vuoden kuluessa tai 3 kertaa vuoden kuluessa) voivat johtaa ajo-oikeuden menettämiseen. Kaikkien rikkomusten ei tarvitse olla matkapuhelimen käyttöön liittyviä, vaan mukana voi olla esimerkiksi kaksi ylinopeusrikkomusta.

Liikenneturvan kyselyssä matkapuhelimen käytöstä langetettavasta ajokiellosta tiedettiin huonosti. Vain alle puolet autoilijoista (47%) tiesi seuraamuksesta. TNS Gallupin Liikenneturvalle keväällä 2013 keräämän kyselyyn vastasi 1259 autoilijaa.

Tarkkaamattomuus lisää onnettomuusriskiä

Ajamista häiritsevää ja huomiota pois vievää toimintaa kutsutaan ilmiönä tarkkaamattomuudeksi (distraction). Tällöin kuljettaja keskittyy johonkin muuhun kuin ajotehtävään.

Matkapuhelin on yksi häiriötekijöistä, joita liitetään tarkkaamattomuuden syntyyn. Matkapuhelimen käyttö heikentää erityisesti kuljettajan kykyä reagoida samanaikaisesti muuttuviin tilanteisiin.  

Matkapuhelimen käsittely, katseen poissaolo tiestä tai kuormittava keskustelu, voivat kaikki viedä huomiota liikenteen tapahtumista ja lisätä onnettomuusriskiä. Liikenneturva kehottaa kuljettajia keskittymään liikenteessä ajamiseen.

Lue seuraavaksi