Uutiset

Kuljetuskalusto

Itäliikenteeseen rajoituksia ja maksuja, Vaalimaakin avautunee

Toimenpiteet ovat välttämättömiä liikenneturvallisuuden lisäämiseksi Kaakonkulmalla ja Etelä-Karjalassa nyt talven kynnyksellä. Hallitus ei tässä vaiheessa aio rajoittaa venäläisten liikennelupien myöntämistä, vaan haluaa ensin katsoa, kuinka muut rajoitustoimet käytännössä toimivat.

Hallitus päätti seuraavista toimista:

1) Tiehallinto toteuttaa ensi talveksi suunnitellut liikenneturvallisuuden edellyttämät viranomaispäätökset rekkojen vaihtoehtoreiteistä ja ajorajoituksista. Samanaikaisesti reitti- ja ajorajoitustiedotusta kuljetusyrityksille tehostetaan voimakkaasti.

2) Toteutetaan tieliikennelain muutos liikenteen ohjauksen mahdollistamisesta poliisilta ulkopuoliselle. Lakiesitys annetaan eduskunnalle vuoden 2009 alkupuolella.

3) Tiehallinto, poliisi sekä tulli- ja rajaviranomaiset seuraavat rajaliikenteen sujumista ja ryhtyvät ongelmatilanteissa toimenpiteisiin mm. perustamalla väliaikaisia rekkaparkkeja sekä äärimmäisessä tapauksessa rajoittamalla liikennettä Venäjältä Suomeen.

4) Vaaliman rekkaparkilla sekä Nuijamaan ja Imatran rekkakaistoilla otetaan käyttöön maksu. Maksun asettamista varten liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esityksen maantielain muuttamisesta. Lakiesitys annetaan eduskunnalle vuoden 2009 alkupuolella.

5) Raskaan liikenteen veroluonteinen vinjettimaksu otetaan käyttöön. Jatkovalmistelu tehdään siten, että vinjetti voidaan ottaa käyttöön vuoden 2010 keväällä. Asian valmistelusta vastaavat valtiovarainministeriö ja Ajoneuvohallintokeskus.

6) Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa neuvottelut Suomen ja Venäjän välisen kansainvälisen maantieliikennesopimuksen muuttamiseksi uusien maksujen takia.

7) Suomen ja Venäjän välisissä neuvotteluissa korostetaan Vaalimaan raja-aseman avaamista kiireellisesti autojenkuljetusautojen käyttöön.

– Transito on Suomen talouden ja työllisyyden kannalta tärkeää. Transitoliikenne tukee myös Suomen oman viennin edellytyksiä ja alentaa logistisia kustannuksiamme. Transito työllistää suoraan 3000 -4000 henkilöä ja tuo tuloja suomalaisille yrityksille noin 360 miljoonaa euroa, liikenneministeri Anu Vehviläinen sanoo.

Vaalimaa avautunee autonkuljetusrekoille

Liikenneministeri Anu Vehviläinen on keskustellut pääministeri Matti Vanhasen ja Venäjän pääministeri Vladimir Putinin kanssa rajaliikenteestämme. Tapaamisessa sovittiin alustavasti siitä, että autonkuljetusrekat voisivat käyttää myös Vaalimaan rajanylityspaikkaa ainakin tulevan talven ajan. Tällä hetkellä autonkuljetusautot ohjataan rajan yli Lappeenrannan Nuijamaan ja Imatran kautta.

Pääministeri Putin ehdotti myös, että Venäjän ja Suomen liikennepolitiikan kysymyksiä käsiteltäisiin jatkossa maiden välisessä liikennefoorumissa. Ministeri Vehviläinen pitää ajatusta liikennefoorumista hyvin tervetulleena.

– Suomen näkökulmasta on hyvä asia, että meillä olisi pidemmällä aikavälillä käsitys lähialueiden liikenteen kehittämissuunnitelmista. Foorumi tarjoaisi mahdollisuuden tulevaisuutta ennakoivaan yhteistyöhön ja vuoropuheluun, Vehviläinen arvioi.

Lue seuraavaksi