Uutiset

Kuljetuskalusto

HCT-yhdistelmillä alhaisempiin ympäristövaikutuksiin

Suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn takaamiseksi ja kuljetusten ympäristövaikutusten alentamiseksi on etsittävä alati uusia keinoja. Ennakkoluulottomat kuljetusyrittäjät yhdessä teollisuuden ja päällirakennevalmistajien sekä lainsäätäjien kanssa ovat tuoneet suomalaisteille tavanomaista suuremmat ja raskaammat HCT-yhdistelmät. Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafin myöntämien poikkeuslupien turvin maanteillämme ajetaan kokonaismassaltaan 80–94 tonnin HCT-yhdistelmillä, joiden pituudet ovat 31–33 metrin tuntumassa.

Suomen talouselämän peruspilareihin kuuluva metsä ja metsäteollisuus tuntuu elävän jälleen uutta nuoruuttaan. Eri puolilla maata on vireillä useita hankkeita, jotka toteutuessaan lisäävät suomalaisen puuraaka-aineen käyttöä. Samalla luodaan kysyntää myös tehokkaille kuljetuksille kannon kupeesta tehtaalle ja edelleen loppukäyttäjälle tai vientisatamaan.

UPM on yksi Suomen suurimmista raakapuunkäyttäjistä, jolla on Itä-Suomen alueella joukko eri puulajeja käyttäviä tehtaita. Viime syksynä liikennöinnin aloittanut Orpe Kuljetus Oy:n HCT-yhdistelmä on tärkeä lenkki juuri tehtaiden välisessä liikenteessä.

”HCT-yhdistelmällä ajetaan säännöllistä runkoliikennettä eri tehtaiden välillä Saimaan ympäristössä”, kertoo hankkeessa reilun parin vuoden ajan mukana ollut UPM:n kehitysasiantuntija Janne Kukkura.

”Lähes kaikilla leimikoilla syntyy niin tukkipuuta kuin kuituakin. Nyt voimme tuoda kaikki lajikkeet lähitehtaalle yhdellä lähikuljetuksella, jolloin käyntikerrat leimikolla ja alemmalla tieverkolla vähenevät. HCT-yhdistelmän ansiosta siirtokuljetuksissa tarvittava automäärä on myös aiempaa pienempi, mikä omalta osaltaan parantaa tehokkuutta”, jatkaa Kukkura, jonka mukaan HCT-yhdistelmän tyhjänäajon määrä jää käytännössä olemattomaksi. Omalta osaltaan tehokkuuden parantamisessa auttaa myös vaihtoperävaunujen käyttö: Monesti tehtaalla odottaa lastatut perävaunut, jotka ovat sidontaa vaille valmiit.

Maamme ensimmäinen poikkeuslupa suuren hyötykuorman yhdistelmälle myönnettiin marraskuussa 2013 merikonttikuljetusten parissa toimivalle Speed Oy:lle. Tuomo Vallas Speed Oy:stä kertoo Ekorekka-hankkeen saaneen alkunsa jo viisi vuotta sitten.

”Merikonttien suosio Suomen tavaraliikenteessä lisääntyy jatkuvasti, jolloin liikenteeseen on etsittävä aiempaa tehokkaampia ja ennen kaikkea ympäristön kannalta ystävällisempiä tapoja”, avaa Vallas, jonka mukaan nykyisen lainsäädännön valossa kahden 12-metrisen kahden TEU:n merikontin kuljettaminen samassa yhdistelmässä ei ole mahdollista.

”Pituudeltaan 33-metrinen Ekorekka koostuu tavanomaisesta vetoautosta, puoliperävaunusta, dollysta ja toisesta puoliperävaunusta. Käytännössä standardikomponenteista koostuva yhdistelmä pystyy kuljettamaan kerralla kaksi kahden TEU:n merikonttia”, valottaa Vallas, jonka mukaan seuranta on osoittanut Ekorekalla saatavan huomattavia säästöjä polttoainetalouteen ja sitä kautta myös päästöihin.

”Toki polttoaineenkulutukseen vaikuttaa moni seikka kuten reitti, keli, kuorma ja ennen kaikkea kuljettaja. Pitkän aikavälin seurannan mukaan tavanomaisen puoliperävaunuyhdistelmän kulutus asettuu noin 37 litran tuntumaan 100 kilometrillä. Vastaavissa oloissa vastaavilla reiteillä on Ekorekan kulutus asettunut noin 44 litran tuntumaan, jolloin edut ovat merkittävät”, linjaa Vallas.

Suuren hyötykuorman yhdistelmät ovat saaneet osakseen myös huomattavan määrän julkisuutta, joka ei aina ole ollut yksinomaan positiivista. Suuren yleisön silmissä nämä jättikokoiset monsterirekat nähdään monesti tien tukkona ja osin myös liikenneturvallisuutta uhkaavina jättiläisinä.

Kuljettajien ja liikennöitsijöiden mukaan tavanomaista pidempi ja hiukan raskaampi yhdistelmä soljuu liikennevirrassa varsin sujuvasti.

”Suurempi pituus ei ole aiheuttanut ongelmia missään kohdin, reitillä on muutama tarkasti ajettava liikenneympyrä”, kertoo Orpe Kuljetus Oy:n puuautoa ajava Sini Ora. Niin Orpe Kuljetuksen kuin Speed Oy:n yhdistelmien vetäjinä on 16-litraisella koneella varustetut Volvot, joiden puhti riittää sekä liikkeellelähtöihin että vastamäkien kipuamiseen.

Orpe Kuljetuksen testiyhdistelmän testaus on osa Metsäteollisuus ry:n ja Metsäteho Oy:n koordinoimaa tutkimushanketta. Viisivuotisen tutkimushankkeen aikana selvitetään muun muassa liikenneturvallisuutta, kuljetustehokkuutta, toimintatapaa, kustannustehokkuutta sekä tierakenteen ja kaluston teknisten ominaisuuksien optimointia yhdistelmän ominaisuuksien lisäksi. 

Kokonaismassaltaan 94 tonnin yhdistelmä vie yhdellä kerralla yhden nipun enemmän puuta, jolloin polttoainekulutus kuljetettua tonnia kohden on tavanomaista alhaisempi. Ensimmäisen viiden kuukauden jälkeen kulutuslukema on 82 litran tuntumassa, käytännössä koko ajan ajetaan täydellä kuormalla.

Oy Närko Finland Ab:n toimitusjohtaja Kurt Håkansin mukaan HCT-yhdistelmissä ja niihin liittyvissä hankkeissa on edetty oikeassa marssijärjestyksessä.

”Aloite on tullut kentältä alan ammattilaisilta, jotka uskovat itse asiaan. Monesti päätöksiä tehdään kuitenkin poliittisin perustein, jolloin lopputulos ei välttämättä paras mahdollinen”, summaa Håkans ajatuksiaan.

”Useimmat kanssa-autoilijat eivät edes huomaa tavanomaista suurempaa pituutta”, vakuuttaa Orpe Kuljetus Oy:n Sini Ora, jonka mukaan tielle ei lähdetä erittäin huonon ajokelin aikaan. Oran mukaan toinen perävaunu on jätetty tehtaan pihaan pariin otteeseen kuluvan talven aikana

Poikkeuslupien myöntämisestä vastaavan Trafin Otto Lahden mukaan ensimmäiset HCT-kokeiluihin liittyvät lupahakemukset kirjoitettiin parisen vuotta sitten, jonka jälkeen vireillä on ollut viitisentoista hanketta. Lahden mukaan osa projekteista on sittemmin jo hyytynyt.

”Tämäntyyppisissä hankkeissa jokaisen tahon voimakas sitoutuminen on erittäin tärkeää. Yksi lupaavista hankkeista kariutui asiakkaan tekemään kilpailutukseen, joka lopulta johti kuljetusyrityksen vaihtumiseen”, kertaa Lahti kokemuksiaan. Yksikönpäällikön mukaan onnistunut hanke vaatii niin kuljetusyrittäjän, asiakkaan kuin kalustovalmistajankin, jotka kaikki vievät asiaa yhteistuumin eteenpäin. Turvallisuus on Lahden mukaan erittäin tärkeässä asemassa, mikä vaatii käytettäviltä komponenteilta ja niiden valmistajilta huomattavan määrän testausta:

”Yksikään yhdistelmän komponentti ei saa antautua”, painottaa Lahti.

HCT-yhdistelmillä ajetaan tällä hetkellä noin 10 000 kilometrin viikkosuoritetta, mikä tuo mukanaan huomattavan määrän tausta-aineistoa tulevaisuudessa tehtävien päätöksien tueksi. Lahden mukaan kentällä on tällä hetkellä kaksi erittäin lupaavaa yhdistelmätyyppiä, jotka saavat piakkoin seuraa myös uusista yhdistelmistä.

”Uskoisin, että loppuvuoden aikana HCT-yhdistelmillä ajetaan jo 30 000 kilometrin viikkosuoritteita”, lupailee Lahti, jonka mukaan moni mielenkiintoinen ja toisistaan eroava hanke konkretisoituu kenttäkoevaiheeseen lähikuukausien aikana.

”Ekorekkamme ajettavuus on hyvä”, kertoo kuljetaja Juho Niskanen Speedin testiyhdistelmästä. ”Kuormattuna se on vakaampi kuin 25-metrinen moduuliyhdistelmä. Tyhjänä ajettaessa sivutuuli tuntuu herkemmin, koska pinta-alaa on enemmän. Se ei kuitenkaan häiritse liikennöintiä”. 

Suomalaisia vientituotteita lastataan enenevissä määrin kontteihin. Kaukaan sahan tuotannosta 40 prosenttia aloittaa matkanteon asiakkaalle kontissa, viisi vuotta sitten kontitettiin 15 prosenttia tuotannosta. Osaltaan muutos johtuu kohdemaiden vaihtumisesta, osaltaan konttiliikenteen yleistymisestä myös Euroopan liikenteessä.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi