Uutiset

Kuljetuskalusto

Hakosen uudet järeämmät sähkökuorma-autot käyttöön pääkaupunkiseudulla

Renault Trucks D E-Tech

Uudet sähkökuorma-autot nostavat Hakosen astetta raskaampaan kategoriaan päästöttömässä ja hiilineutraalissa tavara- ja jakeluliikenteessä. Uudet Renault Trucks D sähkökuorma-autot soveltuvat suurikokoisten huonekalujen ja lavatoimitusten kuljetuksiin ja korvaavat dieselkuorma-autoilla tapahtuvaa jakeluliikennettä. Hakonen aloitti sähköisten ajoneuvojen käyttöönoton vuosi sitten sähköpakettiautoista. Tavoitteena on asteittain nostaa täyssähköisen kaluston osuutta.

Hakonen aloitti keräämään kokemusta sähköautojen käytöstä vaativassa jakelu- ja kuljetusliikenteessä pääkaupunkiseudulla vuosi sitten. Erityisen tärkeitä ominaisuuksia ovat ajoneuvojen akkujen riittävyys, kuljetuskapasiteetti sekä ajo-ominaisuudet vaihtelevissa sääoloissa. Sähköautojen käytöstä on saatu hyviä kokemuksia ja niiden käyttöä lisätään.

”Uusien sähkökuorma-autojemme akkujen kapasiteetti mitoitettiin noin 200–300 kilometrin päivittäiselle ajosuoritteelle. Tarkoituksenamme on kasvattaa sähkökuorma-autojen ja muiden lähipäästöttömien kuljetusvaihtoehtojen määrää merkittävästi, ja sitä kautta vähennämme päästöjä yrityksessämme aktiivisesti. Renault Trucks on meille kumppani, jonka sähköisten paketti- ja kuorma-autojen mallisto tukee tätä tavoitetta hyvin”, kertoo Hakonen Solutions Oy:n kehityspäällikkö Jarno Liikanen.

Katso kehityspäällikkö Jarno Liikasen kokemuksia sähköautoista:

Nollapäästöiseksi vuoteen 2030 mennessä

Hakosen tavoitteena on tarjota asiakkailleen aina ympäristötehokkain ratkaisu huonekalujen ja kodinkoneiden kuljetuksiin. Uusi yritysvastuustrategia sisältää tavoitteen päästä täysin päästöttömään liiketoimintaan.

”Tavoitteemme on saavuttaa nollapäästöisyys tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Olemme kotiinkuljetuksen ja asennusten valtakunnallinen markkinajohtaja, ja maan suurin kodin- ja pesulakoneiden huoltaja. Muutamme maailmaa lisäämällä päästötöntä tavaraliikennettä uusiutuvaa sähköä ja biopolttoaineita hyödyntämällä”, kertoo Matti Pohjola Hakoselta.

Kiertotalous ratkaisu luonnonvarojen riittävyyteen

Hakosen tuore yritysvastuustrategia ulottuu kuljetusten päästöttömyyttä syvemmälle. Kiertotalouden edistäminen on toinen keskeinen ympäristövastuullisuuden teema. Hakonen vastaa vuosittain tuhansien kodinkoneiden ja pesulakoneiden huolloista ja yli 30 000 vanhan kodinkoneen tai huonekalun kierrättämisestä tai toimittamisesta jatkokäsittelyyn. Kiertotalous mahdollistaa myös uusia liiketoimintamalleja, joita Hakosella tutkitaan ja kehitetään.

”Uudet konseptimme kehitetään rakentamaan kestävämpää maailmaa digitalisaatiota hyödyntämällä. Omistamisen itseisarvo vähentyy ja samalla kodinkoneiden ja huonekalujen kiertotalous- ja elinkaaripalvelut yleistyvät myös kotitalouksissa. Meillä on mahdollisuus olla läheinen ja läpinäkyvä kumppani, joka raportoi toiminnan ympäristövaikutuksista kaikille osapuolille”, jatkaa Matti Pohjola.

Hakosen sähköautoja
Hakosella on käytössään täyssähköistä kalustoa joka lähtöön. Uusin tulokas Renault Trucks D nostaa kuljetusten kapasiteetin astetta raskaammalle tasolle. Pakettiautojen käytöstä vuoden aikana kertyneet kokemukset ovat hyviä.

Yritysvastuustrategia ohjaa kuljetusten kestävään huomiseen

Syksyllä 2021 määritellyssä yritysvastuustrategiassaan Hakonen on sitoutunut suhteellisesti tuotettujen päästöjen vähentämiseen ja kiertotalousratkaisujen kehittämiseen kodinkoneiden huolto- ja elinkaaripalveluissa. Hakonen hyödyntää paluukuljetuksia tehokkaasti ja huolehtii ympäristöstä kierrättämällä vanhat kodinkoneet, huonekalut ja pakkausmateriaalit asianmukaisesti. Päivittäistä toimintaa ohjaa sertifioitu EKOkompassi-ympäristöjärjestelmä.Lue seuraavaksi