Uutiset

Kuljetuskalusto

FREJAn kotimaan kuljetukset kompensoidaan uusiutuvalla dieselillä


Artikkelikuva: FREJA Transport & Logistics Oy


Suomen suurimpiin huolinta- ja kuljetusyrityksiin lukeutuva FREJA Transport & Logistics Oy otti elokuun alusta käyttöön kotimaan kuljetusten kompensaatiopalvelun, jossa Kaukokiito tankkaa ajoneuvoihinsa saman määrän uusiutuvaa dieseliä, kuin sitä menee FREJAlle tuotettaviin kuljetuksiin Suomessa.

Tehokkaiden kuljetusten, ammattitaitoisten ajojärjestelijöiden sekä mahdollisimman täysinä ajettavien kuormien lisäksi FREJA etsii jatkuvasti kestäviä tapoja vähentää kuljetusten aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

FREJA aloitti ensimmäisenä kuljetusalan toimijana Kaukokiito BIO -palvelun asiakkaana elokuun alussa. Palvelun käyttö vähentää kuljetusten hiilijalanjälkeä jopa 90 prosenttia ja mahdollistaa päästövähennystavoitteiden seurannan päästöraportista.

Uusiutuva diesel valmistetaan kierrätettävistä jätteistä

Kaukokiito BIO -palvelu pohjautuu kompensaatiomalliin, jossa Kaukokiito tankkaa ajoneuvoihinsa saman määrän uusiutuvaa dieseliä, kuin sitä menee FREJAlle tuotettaviin kuljetuksiin Suomessa. Uusiutuva diesel valmistetaan täysin kierrätettävistä jätteistä ja tähteistä. FREJAn toimitusjohtaja Matti Urmas näkee siirtymisen uusiutuvaan dieseliin tärkeänä askeleena kohti vastuullisempaa tulevaisuutta.

Toimitusjohtaja Matti Urmas

”Kuljetuspuolella on vaikea löytää nopeasti ratkaisuja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Uskon, että ratkaisut löytyvät vain yhdistelemällä erilaisia energiamuotoja ja toimintamalleja sekä eri tahojen välisellä yhteistyöllä. Solmimme Kaukokiito BIO -sopimuksen ensimmäisenä kuljetusalan toimijana, koska me FREJAlla haluamme esimerkillämme näyttää suuntaa myös muille kuljetusalan toimijoille kohti vastuullisempaa huomista.”

Investointi maksaa itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä

Sekä FREJAlla, että Kaukokiidolla uskotaan, että siirtyminen uusiutuvan dieselin käyttöön asteittain muuttaa lopulta koko alan tapaa toimia. Kaukokiidon toimitusjohtaja Petri Angervuori painottaa yhteistyön merkitystä koko kuljetusalalle.

”Kestävien ratkaisujen löytäminen vaatii koko toimitusketjun sitoutumista – asiakkaista kuljetusyhtiöihin ja huolintaan. Kuljetusyhtiöt, kuten FREJA ovat avainasemassa, kun uudet innovaatiot ja toimintamallit otetaan käyttöön. Konkreettiset muutostoimet ja läpinäkyvyys hiilijalanjäljen seurannassa tuovat meidät lähemmäs kestävää tulevaisuutta. Yhteistyötä on helpottanut se, että suomalaisena kuljetusalan toimijana FREJA jakaa Kaukokiidon kanssa saman arvopohjan sekä ympäristötavoitteet.”

Siirtymistä uusiutuvan dieselin käyttöön on tähän mennessä hidastanut sen korkea hinta. FREJAlla uskotaan kuitenkin, että asiakkaat arvostavat kestäviä kuljetusalan ratkaisuja ja investointi maksaa itsensä takaisin asiakastyytyväisyytenä, joka on FREJAlla tutkitusti jo nyt alansa korkein. FREJA haluaa olla kuljetusalalla suunnannäyttäjänä hiilijalanjäljen pienentämisessä sekä edistää koko kuljetusalan uusiutumista.

Aikaisemmin FREJA on kokeillut biokaasurekkojen käyttöä, mutta vielä muutama vuosi sitten tekniset haasteet rajoittivat näiden laajempaa käyttöönottoa. FREJAn toimitusjohtaja Urmas näkee, että Kaukokiito BIO -palvelu tarjoaa toivoa ja näkymiä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen kuljetusalalla.


Lue seuraavaksi