Uutiset

Kuljetuskalusto

EU-rahoitusta Ohjaamo-toimintaan

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) myönnettävän nuorisotakuun valtakunnallisen osion rahoituksen haku on käynnistynyt. ”ESR-rahoituksen kansallinen painopiste on työllisyyden edistämisessä. Nuorisotyöllisyyden osalta panostamme erityisesti nuorisotakuun jatkoaskelina toteutettavaan, niin sanottuun Ohjaamo-malliin”, ylijohtaja Tuija Oivo työ ja elinkeinoministeriöstä kertoo.

Ohjaamo on nuorille suunnattu monialainen matalan kynnyksen palvelumalli, jota tukee kehitteillä oleva valtakunnallinen ohjauspalvelu verkossa. Ohjaamon kehittämisestä vastaavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Keski-Suomen ELY-keskus yhdessä muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa.

Nuorisotakuun ESR-hankkeiden valintaa määrittävät selkeät, kaikille yhteiset kriteerit. Hankevalinnoissa painotetaan erityisesti Ohjaamo-palvelun juurruttamista pilottihankkeen alusta alkaen pysyväksi toimintamalliksi paikkakunnalle.

”TEM on tiedottanut nuorisotakuun toimeenpanosta, rahoituksesta ja hakumenettelystä hyvissä ajoin ja mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. ESR-rahoituksen myöntämisessä kohdellaan kaikkia toimijoita ja alueita tasapuolisesti”, ylijohtaja Oivo painottaa.

Jokaiselle nuorelle työ-, koulutus-, työkokeilu- tai kuntoutuspaikan kolmen kuukauden työttömyysjakson kuluessa tarjoava nuorisotakuu on hallituksen kärkihankkeita. Nuorisotakuun alueellisten toimien rahoitus on perustunut osittain Euroopan sosiaalirahaston varoihin. Euroopan sosiaalirahaston kansallisesti jaettavat varat ovat merkittävästi vähentyneet aiemmista rahastokausista.

Lue seuraavaksi