Uutiset

Kuljetuskalusto

Bridgestonelta kampanja kuljetusyhtiöiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Maailman suurimpiin rengasvalmistajiin lukeutuva Bridgestone käynnistää Suomessa kampanjan kuljetusliikkeiden autojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Greenmiler-nimisen ohjelman tavoitteena on sijoittaa suomalaisiin hiilinieluihin vähintään 200 000 euroa vuoteen 2035 mennessä.

Bridgestone lahjoittaa yhdessä rengas- ja autonhuoltoketju Vianorin kanssa kampanjan alkupääomaksi 20 000 euroa ja hankkii jatkossa osuuksia maamme luontoa suojelevista luontokohteista. Bridgestonen päämääränä on saada kampanjaan mukaan mahdollisimman monta vastuullista kuljetusliikettä, jotka puolestaan voivat kerryttää kampanjan tavoitesummaa omilla rengasostoillaan.

”Kampanjalla halutaan herätellä kuljetusliikkeitä kompensoimaan aidosti omaa hiilijalanjälkeään. Ohjaamme vuoden lopussa kertyneet varat hiilinieluihin, jotka sitovat hiilidioksidipäästöjä seuraavien vuosien ja vuosikymmenten ajan parantaen meidän sekä tulevien sukupolvien elämää”, toteaa maajohtaja Jonas Fodstad Bridgestonelta.

Vuoden 2019 hallitusohjelmassa on esitetty tavoite, jonka mukaan Suomi olisi hiilineutraali ja samalla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Kuorma-autoliikenne ja linja-autot tuottavat yhteiskuntamme kasvihuonekaasuista runsaat seitsemän prosenttia, ja ala onkin paneutunut monella tasolla päästövähennyksiin.

Bridgestone Europe tarjoaa nyt suomalaisille kuljetusliikkeille uuden mahdollisuuden kompensoida kasvihuonepäästöjään ostamalla yhtiön kuorma-autorenkaita. Bridgestonen yhteistyökumppanina kampanjassa toimii Vianor. Vuoden aikana kertyneistä ostoista ohjataan kaksi prosenttia Suomen Luonnonperintösäätiölle, joka hankkii saamallaan lahjoituksella esimerkiksi suojeltavaa aarniometsää.

”Greenmiler-kampanja antaa kuljetusliikkeille työkaluja oman vihreämmän toimintatapansa luomiseen. Yhtiöt pääsevät mukaan Greenmilerin yhteismarkkinointiin ja saavat lisäksi hyvän keinon erottautua kilpailijoistaan neuvotellessaan kuljetuksista ympäristötietoisten päämiestensä kanssa”, Fodstad kertoo.


Lue seuraavaksi