Uutiset

Kuljetuskalusto

Autoliitto – tiestön kunnosta syytä olla huolissaan

Näillä näkymin valtiovarainministeriön ehdottamiin perustienpidon määrärahoihin ei ole tiedossa muutoksia, ellei eduskunta toisin päätä. Toteutuessaan määrärahat supistuvat jopa 50 miljoonalla eurolla tänä vuonna käytettävästä noin 560 miljoonasta eurosta.

Valtioneuvoston budjettiesityksen tiemäärärahojen taso tarkoittaa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mukaan, että tiestön kunto alenee entisestään. Tienpidon rahoitusvaje on syntynyt useiden vuosien aikana ja viime vuosina tilannetta on pahentanut rakennuskustannusten nousu, jonka seurauksena esimerkiksi maanteiden päällysteitä uusitaan vuonna 2008 kolmannes vähemmän kuin kolme vuotta sitten.

”Rahoitusvajeen korjaaminen edellyttäisi tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen yhteensä 200 miljoonan euron vuosittaista lisäpanostusta yli 10 vuoden ajalle”, sanoo toimitusjohtaja Pasi Nieminen Autoliitosta.

Nykyinen rahoituksen taso ei Autoliiton mukaan riitä varmistamaan kasvavan liikenteen vaatimuksia ja sujuvuutta. Valtioneuvoston liikenneturvallisuusohjelman ja liikennepoliittisen selonteon mukaiset toimenpiteet liikenneturvallisuuden parantamiseksi eivät myöskään nykyrahoituksella toteudu. Näin ollen asetettujen liikenneturvallisuustavoitteiden saavuttaminen on yhä epätodennäköisempää.

Lue seuraavaksi