Uutiset

Kuljetuskalusto

Ammattipätevyyskoulutusta kannella kolme

”Meillä on asiakkaana useita ulkomaanliikennettä harjoittavia kuljetusyrityksiä ja pohdimme vuosi sitten yhdessä heidän kanssaan joustavia koulutusmalleja”, JAKKin aluepäällikkö Erkki Hynynen kertoo koulutuksen kehittelyvaiheesta. ”NV-Thermotrans Oy:n Sanna Niinivirta-Trumstedtin kanssa mietimme kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksien käytännön järjestelyjä. Piti löytää ennakkoluuloton ratkaisu, joka soveltuu hyvin myös ulkomaanliikenteen kuljettajien kuukausirytmiin.

Tavoitteena oli ratkaista yhtälö ’miehet laivalla – koulutustarve’ parhaalla mahdollisella tavalla.” Hynynen otti yhteyttä Finnlinesiin, jonka myyntipäällikkö Pertti Väänänen kiinnostui ajatuksesta. Väänäsen mukaan Finnlines on vahvistanut entisestään Helsinki – Travemünde yhteyttä, joten yhteistyön syntyminen oli luonnollista asiakaspalvelun tehostamista. Finnlines on yksi alansa johtavista toimijoista Itämerellä, joten kuljettajia riittää koulutukseen. Helsinki Travemünde – välillä tarjolla on 10 lähtöä viikossa kumpaankin suuntaan.

Lähdöt tapahtuvat päivittäin klo 18:00, matka-aika on 27 tuntia. JAKKin kouluttajat ovat tottuneet matkustamaan asiakkaiden tiloihin, mutta tällä kertaa kohteena oli kuljetusliikkeen kokoustilan sijasta Itämerellä liikennöivä laiva. Syksyllä 2008 pidettiin yksi pilottikou-lutus ja keväällä 2009 toinen. Varsinaiseen tuotantoon ei haluttu lähteä vielä keväällä, sillä viranomaiset halusivat selvittää perinpohjin merialueella pidettyjen koulutuspäivien sääntöjenmukaisuuden ammattipätevyyden suhteen.

Opetushallituksen näyttäessä vihreätä valoa ei toteutukselle ollut esteitä. Ulkomaanliikenteen kuljettajat voivat suorittaa ammattipätevyysvaatimusten edellyttämän jatkokoulutuspäivän meripäivän aikana. Koulutus toteutetaan kuljettajien matkapäivänä Helsinki – Travemünde – Helsinki –välillä. Päivien sisällöt vaihtelevat työturvallisuudesta, kuormansidontaan ja hätäensiapuun. ”Valitsemme koulutustarjontaan sellaisia aiheita, joiden toteuttaminen on laivalla mielekästä”, Hynynen painottaa. ”Henkilöstötyytyväisyys on yksi Finnlinesin arvoista.

Omassa henkilöstöpolitiikassamme koulutus on keskeisellä sijalla. Halusimme huomioida myös rahtiliikenteen asiakkaidemme koulutustarpeet, jonka vuoksi käynnistimme yhteistyön JAKKin kanssa”, Finnlines Oyj:n myyntipäällikkö Pertti Väänänen kertoo. ”Vahva asemamme Itämerellä perustuu asiakkaiden tarpeiden mukaiseen tuotekonseptiin. Kuljettajille suunniteltu koulutusmahdollisuus on yksi osa asiakaspalveluamme.” Käytännössä JAKK hoitaa koulutuksen organisoinnin ja toteuttamisen alusta loppuun, Finnlines tarjoaa tilat koulutukselle.

NV-Thermotrans Oy:n Sanna Niinivirta-Trumstedtin mielestä meripäiväkoulutuksessa toteutuu oivallisesti olosuhteiden hyötykäyttö. ”Koulutusta on järjestettävä ja jatkokoulutusten ollessa kysymyksessä, vieläpä erittäin määrämuotoisena. Toisaalta Itämeren yli on matkustettava ja luppoaikaa laivalla jää väkisin. On helpompi viedä kouluttajat laivalle kuin järjestellä kuljettajien työvuorot niin, että maissa on riittävästi kouluaikaa.”

Lue seuraavaksi