Uutiset

Kuljetuskalusto

Ammattipätevyyskouluttajat järjestäytyivät

Kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin mukaista koulutusta tarjoavia tahoja on syntynyt maahamme varsin tukeva joukko. Kaikkien kouluttajien kauaskantoisena tavoitteena on tarjota jokaiselle suomalaiselle ammattikuljettajalle ammattipätevyysdirektiivin mukainen 35 tunnin jatkokoulutus. Keinoja koulutuksen läpiviemiseksi on varsin monia, likimain yhtä monia kuin on toimijoitakin. Osaltaan tämä johtuu kouluttajaverkoston hajanaisuudesta, jota syksyllä perustettu yhdistys pyrkii niputtamaan tiukempaan yhteistyöhön.

”Nyt perustetulle yhdistykselle, Ammattipätevyyskouluttajat ry:lle on ollut ”tilaus” jo jonkin aikaa, mutta vasta kesällä löysimme riittävästi tahtoa ja henkilöitä toiminnan käynnistämiseksi”, summaa marraskuussa perustetun yhdistyksen puheenjohtajaksi valittu Sakari Kaikkonen.

Pitkän linjan kouluttajan mukaan yhdistyksen tarkoituksena on valvoa koulutusalalla toimivien kouluttajien yleisiä ja yhteisiä kouluttamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Yhdistys myös seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Olennainen ja samalla myös näkyvin osa toimintaa tulee olemaan jäsenistön kouluttaminen ja opastaminen koulutusten ja neuvontatilaisuuksien avulla.

”Ensimmäinen, yleiskuvaa alan koulutuksesta antava koulutuspäivä järjestetään maaliskuussa. Kuluvan vuoden aikana on tarkoitus järjestää myös syvällisemmin koulutuksen yksityiskohtiin paneutuvia teemapäiviä”, valottaa Kaikkonen tulevaisuuden suunnitelmista.

Kaikkosen mukaan yhdistyksen perustamiseen johti paljolti raskaan liikenteen koulutukseen keskittyneen edunvalvontajärjestön puuttuminen.

”Emme kuitenkaan halua kilpailla minkään olemassa olevan järjestön kanssa, vaan haluamme nostaa koko ammattipätevyyskoulutuksen profiilia tekemällä tiivistä yhteistyötä niin viranomaisten, kouluttajien ja järjestöjen kuin myös koulutettavien kanssa”, linjaa Kaikkonen, jonka mukaan yhdistyksellä on yksittäistä toimijaa paremmat mahdollisuudet vaikuttaa moniin lainsäädännöllisiin seikkoihin. Tämän seikan merkitys on huomattu muun muassa annettaessa lausuntoja viranomaistahojen, kuten Trafin antamiin esityksiin.

Kaikkosen mukaan yhdistykseen ovat tervetulleita kaikki kouluttajat ja koulutuksen parissa läheisesti toimivat henkilöt ja yritykset kaikkialta Suomesta. monesti ammattipätevyyskoulutus yhdistetään vain alalla jo työskenteleviin kuljettajiin, mutta Kaikkonen muistuttaa aiheen koskettavan myös kaikkia alan peruskoulutuksen parissa työskenteleviä tahoja.

”Alati kasvavassa jäsenistössämme on edustajia niin opetusministeriön alaisen peruskoulutuksen kuin Trafin alla toimivan jatkokoulutuksen taholta. Tavoitteena olisi tietenkin poimia kummankin järjestelmän parhaat puolet yhteen koulutusjärjestelmään”, linjaa Kaikkonen päätteeksi.

Ari Perttilä

Lue seuraavaksi