Uutiset

Kuljetuskalusto

Ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen noudattaminen säästäisi polttoainetta ja vähentäisi stressiä

Suomessa kuorma-autojen ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus on 80 km/h. Kuorma-autoihin on myös asennettava nopeusrajoitin, joka estää nopeuden kohoamisen suuremmaksi kuin 90 km/h. Tutkimuksen mukaan Suomessa on kuitenkin vallalla ajokulttuuri, jossa kuorma-autoilla ajetaan yleisesti niin lujaa kuin rajoitin sallii eli ajoneuvokohtainen nopeus ylitetään. Puhutaan rajoitinta vasten ajamisesta. Käytäntö mahdollistaa kireät aikataulut.

Kokeilussa suuret ylinopeudet vähenivät – kuljettajien motivointi tärkeää

Toteutettuun pilottikokeiluun osallistuneet kuljettajat sitoutuivat noudattamaan ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta kokeilujakson ajan. Tutkimusaikana ajoneuvokohtaiset nopeusrajoituksen ylitykset pienenivät, mutta lähes puolet ajoajasta ajettiin silti yli 80 km/h nopeudella. Myös polttoaineen kulutus väheni keskimäärin kuutisen prosenttia, mutta tutkimusajankohdan ja kokeiluajan lyhyyden vuoksi ei voida luotettavasti sanoa, missä määrin tämä oli ajo-nopeuden alentumisen vaikutusta.

Tutkimuksessa haastatellut raskaan liikenteen kuljettajat ja heidän esimiehensä totesivat ajoneuvokohtaisten nopeusrajoitusten noudattamisen hyödylliseksi sekä polttoaineen säästön, stressin vähenemisen että liikenneturvallisuuden paranemisen takia. Haitoiksi mainittiin muun liikenteen häiriintyminen ja jonoutuminen, vaaralliset ohitukset ja aikataulujen kiristyminen.

Kokeilussa ilmeni, kuinka tärkeä rooli esimiehillä ja yritysjohdolla on. Kuljettajat odottavat yrityksen johdon ja ylemmän esimiehen sitoutumista esimerkiksi niin, että aikataulut mahdollistavat rajoituksen noudattamisen.

Tutkimuksen perusteella esitetään alan ammattilaisten yhteistä sitoutumista ajoneuvokohtaisen rajoituksen noudattamiseen ja tähän motivoivaan tulospalkkiojärjestelmään kuljettajille. Aikatauluja on väljennettävä tämän mahdollistamiseksi. Kuljettajakoulutuksessa tulee korostaa taloudellista ajotapaa ja poliisin valvonnassa olisi hyvä soveltaa nollatoleranssia.

Tutkimuksen taustaa

Pilottikokeilussa selvittiin raskaan liikenteen ajonopeuden alentamisen vaikutuksia liikenneturvallisuuteen ja polttoainekustannuksiin päätieverkon reittiajossa. Kokeilun aikana ajettua ajonopeutta ja polttoaineenkulutusta verrattiin vastaaviin lukemiin ennen kokeilua. Ennen kokeilua ja sen jälkeen kyseltiin sekä kuljettajien kokemuksia että näkemyksiä ajoneuvokohtaisen nopeusrajoituksen ylittämisestä ja noudattamisesta.

Tutkimuksen ovat toteuttaneet tutkijat Sonja Lehtonen ja Anne Vehmas Ramboll Finland Oy:stä.

Pilottikokeilu nopeuden alentamisen vaikutuksista polttoaineen kulutukseen ammattiliikenteessä -tutkimus on luettavissa kokonaisuudessaan AKEn tutkimussivuilla osoitteessa www.ake.fi/tutkimukset2008.

Lue seuraavaksi